Předškoláci a mladší žactvo – Sokolíci

Ve cvičebním roce 2021/2022

cvičení předškoláků a minižáků s Pájou: pondělí a středa od 17 do 18 hodin. Začínáme 6.9.2021.

V sokolovně v Tyršově ulici (na Žižkově).

Toto cvičení je určeno pro děti předškolní a žáky 1. a 2. třídy. Věk není striktně omezen, domluva je možná, nicméně je plně v komepetenci cvičitelky, zda dítě přijme 🙂 Děti cvičí bez dozoru rodičů.

V hodinách trénujeme základy míčových her, sportovní gymnastiky, posilujeme, hrajeme pohybové hry, zkrátka od všeho trochu. Nejde o výkon ale o radost z pohybu 🙂

Úhrada za cvičení:

Děti se stávají členy Tělocvičné jednoty Sokol Kutná Hora a tedy i České obce sokolské. Vybrané peníze jsou členským příspěvkem Tělocvičné jednoty Sokol a ČOS, nejedná se o platbu za kroužek. Nejsme schopni zaručit přesný počet odcvičených hodin, pokud hodina odpadne z osobních důvodů cvičitele, nenahrazuje se.
Pokud by došlo k problému s Covid 19, či podobné „vyšší moci“, členský příspěvek se nevrací, neboť naše T.J. provozuje a vlastní dvě sokolovny a jejich provoz a údržba se platí z těchto peněz a i v době zavření tělocvičny má T.J. náklady, které musí zaplatit.
Lze očekávat, že za období září – prosinec 2021 bude odcvičeno minimálně 20 hodin.

Platba na cvičební rok 2021/2022:
Stávající členové, tedy ti, kteří zaplatili na jaře členské příspěvky T. J. Sokol NEPLATÍ již nic.
Noví členové (pokud budeme schopni nabírat nové členy, což se dozvíte 2.9.2021) zaplatí 700,- Kč za období září – prosinec 2021.

V lednu 2022 se budou platit členské příspěvky na další kalendářní rok. Prozatím je stanovena výše ročního členského příspěvku pro děti na 1500,- Kč. Předpokládáme tedy, že v lednu bude vybírána platba 1000,-Kč na období leden – červen 2022.

Na cvičení s dětmi se těší Pája Faltýnová.

Zprávy z oddílu mladšího žactva.