Poslední sbohem

28. června zemřela ve věku 92 let sestra Jarmila Morawská, dlouholetá cvičitelka žen naší jednoty.

Rodačka z Loun se ještě v dětství přestěhovala do Kutné Hory, kde potkala svého budoucího manžela a prožila celý svůj život.

Jako členka kutnohorského Sokola se zúčastnila již sokolského sletu v roce 1948. Aktivně se zapojila do obnovy kutnohorské jednoty po roce 1989.

Čest její památce!

 

 

Šance pro děti, seniory a dvě sokolovny

V úterý 22. června 2021 budou zastupitelé Kutné Hory probírat na svém zasedání návrh na spolupráci naší tělocvičné jednoty s Městem Kutná Hora.

Provoz sokoloven je finančně velmi náročný, už jen proto, že se jedná o staré budovy. Zároveň jsou ale sokolovny vybaveny mnohým nářadím a náčiním a naše činnost je s nimi úzce spjata.

Od mého nástupu do funkce starostky Sokola Kutná Hora jsme se snažili vyrovnat finanční bilanci a dařilo se nám to. Přijali jsme významná a zároveň pro nás ne úplně příjemná úsporná opatření, v našich sokolovnách začali trénovat další sportovní kluby a neregistrovaní sportovci, našli jsme nové nájemníky do nebytových prostor.  V Sokolské ulici jsme udělali badmintonový kurt, který si také našel své fanoušky.

Díky výše uvedenému jsme se dostali do „černých čísel“ a mohli konečně začít naše budovy i opravovat, resp. lépe udržovat (nátěr střechy, oprava střechy, oprava okapů).

Nicméně toto vše bylo realizovatelné pouze s významnou finanční podporou Města Kutná Hora, kterou jsme čerpali až do roku 2020. S novou koncepcí sportu přijatou v roce 2020 na období 2021 – 2026 jsme bohužel ztratili právo o tuto dotaci žádat.

Obrátili jsme se proto na vedení města s prosbou o pomoc. Při osobních jednáních byla deklarována snaha pomoci nám a vyjádřen respekt k naší činnosti.

Společně jsme hledali, co může Sokol nabídnout občanům Kutné Hory a ukázalo se, že ZŠ Žižkov by ráda využívala pro výuku tělocviku větší tělocvičnu než má ve své budově a MŠ Pohádka by chtěla rozšířit prostor pro pohybové aktivity dětí. Bohužel není v silách škol platit komerční pronájem, který by pokryl provozní náklady. Pan místostarosta Šnajdr tedy navrhl, že by Město platilo část nákladů na provoz sokoloven a zato by kutnohorské školy mohly v dopoledních a částečně i odpoledních hodinách využívat zdarma tělocvičnu v Tyršově ulici.

Tento model, kdy sokolovny jsou dopoledne využívány školami pro tělesnou výchovu a odpoledne slouží sportovcům, je úspěšný v mnoha městech. Pevně věříme, že Kutná Hora se zařadí mezi ně a zastupitelé budou hlasovat pro tuto spolupráci.

A ještě jedna poznámka na konec: Vzhledem k tomu, že Sokol zajišťuje nejen cvičení dětí, ale ve velké míře i seniorů, nabízíme v rámci navrhované dohody o spolupráci volný přístup kutnohorským seniorům na jednu cvičební hodinu týdně.  To už stojí za podporu, ne??

Pavlína Šimůnková

Sokolský příměstský tábor 16.-20.8.2021

s

Zveme vás na příměstský tábor, kterýje určen pro děti od 6 do 10 let. Hlavní vedoucí je náčelnice Mirka Nováková a jako pomahatelky zde budou skautky, které své dětství také prožily v Sokole.

Pokud máte o tábor zájem, vyplňte přihlášku. Dotazy směřujte na email sokolkutnahora@gmail.com.

Cena pro členy T. J. Sokol Kutná Hora je 1000,- Kč, pro nečleny 1700,- Kč.  Cena zahrnuje: program, oběd, svačiny, pitný režim, pomůcky a výlet.

Těšíme se na vaše děti a vnoučata 🙂

Se sokolským Nazdar!

Pavlína, starostka

Den dětí v Sokole – slavíme pohybem

Díky všem za účast na našem Dni dětí. I přes opatrnou propagaci se sešlo 110 dětí a celé dvě hodiny bylo na hřišti rušno.

Děti si vyzkoušely jízdu na pedalu, hod na cíl, běh do vrchu, chůzy poslepu, překážkovou dráhu, koloslalom a další zajímavé úkoly, které proveřily jejich sílu, obratnost, odvahu a rychlost.

Fotografie z akce můžete vidět na svoboda.info a v Kutnohorských listech.

Díky všem organizátorům a pomocníkům!! Bez dobrovolníků bychom nebyli.

Pavlína

 

Den děti v Sokole slavíme pohybem

Ve středu 2. června od 16:00 oslavíme Den dětí v Sokole a jak jinak než pohybem!!

Den deti v Sokole slavime pohybem

Připojili jsme se touto akcí k evropskému projektu Move Week, který si bere za cíl rozhýbat všechny lidi bez rozdílu věku a výkonnosti. My jsme se letos zaměřili na děti.

Vzhledem ke stávajícím vládním opatřením bude akce probíhat samoobslužně, na Sokoláku najdete připravená stanoviště, která si v rodinných skupinkách můžete projít a po splnění všech úkolů dostanou děti malou odměnu.

Akce je určena pro Minisokolíčky, Sokolíčky, Sokolíky a přátele Sokola s dětmi od 2 do cca 9 let.

Těšíme se na vás.

 

 

Trénink BASKETBALU žáků opět startuje

Od pátku 4. června budou obnoveny tréninky basketbalu chlapců v sokolovně na Žižkově, v Tyršově ulici.

Trénink bude od 16:00 do 17:30. Přijďte!!

Je třeba mít s sebou čestné prohlášení o splnění podmínek k účasti na sportovní přípravě. Aktuální čestné prohlášení pro mládež do 18 let najdete zde. Doporučujeme s vytištěním počkat na poslední chvíli, možná se ještě budou měnit podmínky a s nimi i prohlášení.

V tomto okamžiku (25.5.) platí, že KDO CHCE JÍT CVIČIT musí splnit jednu z podmínek (zkráceně):

  1. být oočkován (min. 3 týdny po první dávce očkování)
  2. být max. 180 dní po prodělání Covid 19
  3. mít negativní PCR test ne starší 7 dní
  4. mít negativní antigenní test ne starší než 72 hodin (ze školy, zaměstnání, z odběrového centra, samotest)

Kontakt na trenéra: Kastner Jiří – 721 755 260.

 

Obnovení cvičení – aktualizováno 25.5.2021

Nazdar všem,

od 10. května se pomalu rozjíždí cvičení v jednotlivých oddílech.

Od pondělí 24. května je možno venku stále cvičit ve skupině 30 osob a vevnitř může být také 30 osob, v jedné skupině cvičenců najednou 12 osob.

Nelze používat šatny a sprchy.

Při tréninku není nutno mít zakryté dýchací cesty.

Jsme prozatím povinni vést evidenci osob, které se cvičení účastní a 30 dní ji archivovat.

KDO CHCE JÍT CVIČIT musí splnit jednu z podmínek (zkráceně):

  1. být oočkován
  2. být max. 180 dní po prodělání Covid 19
  3. mít negativní PCR test ne starší 7 dní
  4. mít negativní antigenní test ne starší než 72 hodin (ze školy, zaměstnání, z odběrového centra)

Jednu z výše uvedených skutečností je třeba doložit cvičiteli/trenérovi, aby vás mohl pustit na lekci/trénink. Lze použít i čestné prohlášení. Lze provést i samotest a přinést čestné prohlášení o jeho negativním výsledku.

Testování AG testy se provádí v nemocnici Kutná Hora a u zimního stadionu v mobilním odběrovém centru. Jednou za 3 dny máte nárok na test zdarma. Na testy je třeba se předem objednat – do nemocnice KH zde a do odběrového místa u zimního stadionu zde. Zkušenost praví, že pokud zrovna na místě není moc lidí, vezmou vás i bez objednání.

Děti do 6 let se testovat nijak nemusí. Při cvičení rodičů a dětí je třeba aby rodič splňoval výše uvedené podmínky.

Info o tom, zda cvičí váš oddíl a v jakém režimu (termíny, zda venku či uvnitř) vyžádejte u svých cvičitelů/trenérů, pokud vás ještě neinformovali.

V tomto okamžiku se rozjelo cvičení Sokolíků s Pájou,  Sokolíčků s Pavlínou, začínají Minisokolíčci s Janou. Ženy cvičí v obou sokolovnách – s Janou, Lenkou, Mirkou a Bohunkou. Cvičení mužů také frčí.

Kde stanutí, tam smrt!

Pavlína, starostka T.J.Sokol KH

Členské příspěvky 2021

Vzhledem k těžké situaci v roce 2020 a na začátku roku 2021, rozhodli jsem o dočasné výši členských příspěvků na rok 2021 takto:

1500,- Kč pro osoby výdělečně činné do 65 let věku včetně
700,- Kč pro děti, studenty a seniory nad 65 let

Pokud jste srdcaři, chcete nás podpořit víc a máte možnost tak udělat, můžete zaplatit členské příspěvky v plné výši, tedy:

2500,- Kč pro osoby výdělečně činné do 65 let věku včetně
1500,- Kč pro děti, studenty a seniory nad 65 let

Příspěvky prosím zaplaťte na č.ú.: 120 345 5034/2700 (Uni Credit bank), do zprávy pro příjemce zadejte jméno a příjmení člena a datum narození člena.

Variabilní symbol:

všestrannost – 1

basketbal – 3

karate – 4

silové cvičení – 5

bouldering – 6
 
 

Připomínáme, že zdravotní pojišťovny přispívají na pravidelné pohybové aktivity a členské příspěvky si lze nechat proplatit. Pokud budete chtít vystavit potvrzení o platbě, stačí napsat na sokolkutnahora@gmail.com a potvrzení vám vystavíme.

Děkujeme všem členům, kteří nás drží nad vodou a svým zaplaceným členským příspěvkem pro rok 2021 se hlásí ke svému členství i v této těžké době a umožňují zachovat existenci spolku, který má momentálně minimální možnosti ke své činnosti.

Za výbor Tělocvičné jednoty
Pavlína Šimůnková, starostka

Velikonoční stezka sokolíčků -2.dubna 2021

V pátek 2. dubna jsme pro malé sokolíčky z oddílu rodičů a dětí připravili Velikonoční stezku. Abychom dodrželi všechna vládní nařízení, stezka byla bezkontaktní, rodiny si procházely stezku samostatně a stanoviště byla sebeobslužná.

Cesta byla 2 km dlouhá a děti na ní mohly využít znalosti, které získaly na stezkách Les v zimě a Les na jaře, které byly umístěny na Královské procházce. Na dalších kontrolách házely děti na cíl, hledaly berušky v listí, chodily poslepu, přenášely medvídka Brumlu po lanovém mostě a nakonec vyměnily s veverkou Zrzečkou ozdobené vajíčko za vajíčko čokoládové.

První účastníci vyrazili na trať v 10 hodin dopoledne a poslední končili v půl šesté večer. Děkujeme za účast a fotografie z cesty.

#Královská jinak

V únoru jsme na Královskou procházku umístili první sadu zastavení pojmenovanou „Les v zimě“.

Naším cílem bylo v době, kdy se nedá cestovat, zpestřit trasu, kterou chodí mnoho Kutnohořanů na vycházku a dá se říct, že ji už znají nazpaměť 🙂

V pátek 12.března jsme na Královskou dali další sadu obrázků, tentokrát „Jaro na Královské“, které jsou plné jarních květin a úkolů nejen pro děti.

A až budete kytičky dokonale znát (a už vás bude Královská zase nudit 😉 ) , podíváme se do ptačí říše.