Členské příspěvky 2020

Členské příspěvky  v roce 2020 jsou stanoveny takto:

– osoby výdelečně činné – 2500,-Kč za rok

– důchodci nad 65let, děti a studenti do 26 let a matky na mateřské dovolené – 1500,-Kč za rok

– věrná garda, necvičící podporovatelé – 500,-Kč

Členské příspěvky lze hradit ve dvou splátkách:
období leden – červen ( 1500,-/1000,- )
obdob září – prosinec (1000,-/ 500,- )

Členské příspěvky lze platit hotově na cvičebních hodinách či převodem na účet 1203455034/2700 (uni credit Bank).
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení cvičence/cvičenců, rok narození!!
Variabilní symbol:

všestrannost – 1

basketbal – 3

karate – 4

silové cvičení – 5

bouldering – 6
 
 

Děkujeme předem za včasné platby.

Na pohybové aktivity přispívá většina zdravotních pojišťoven částkou cca 500 Kč, nezapomeňte se informovat.

Na cvičení dětí v roce 2020 přispívá VZP částkou  1000,-Kč!!