Archiv rubriky: Život sokola

Pomožte nám získat 10 000,- Kč – pohybem

Penny
I v letošním roce vyhlásilo Penny soutěž Hýbeme se hezky česky.

Díky tomu, že se v našem okolí přihlásilo málo účastníků, jsme rovnou finalisty mikroregionu Kutná Hora a máme jistých 5000,- Kč výhry. Ale můžeme získat dalších 10000,- Kč, pokud rozhýbeme svoje okolí, svoje známé i sebe 🙂

Každý den můžete přidat na adrese https://www.hybemesehezkycesky.cz/?region_id=66&_fid=o1p
počet kilometrů, který jste ten den nachodili nebo uběhli. Stačí kliknout na tlačítko „Přidej pohyb“ a zadat počet km. Pokud se hýbe celá rodina, samozřejmě hodnoty nasčítejte.

Pokud zadáte i email a důkaz o vašem pohybu (záznam z chytrého mobilu, fotku jak běháte), můžete být vylosováni v každodenním losování o poukázku 500,- Kč na nákup v Penny.

Nahrání obrázku dokazujícího váš pohyb je dobrovolné, organizátoři věří ve fair play.. a my také 🙂 V případě záznamu o pohybu vyšším než 25 km je nutné zaslat na e-mail info@penny-sport.cz důkaz o pohybové aktivitě.
Hýbejte se každý den a zaznamenávejte denně svůj pohyb na https://www.hybemesehezkycesky.cz/?region_id=66&_fid=o1p

Výhru použijeme na dofinancování příměstského tábora a na společný výlet.

Budeme rádi, když zapojíte celé své okolí… Není nad společnou procházku či běh s přátely 🙂 Prosíme o sdílení.

Kilometry se sbírají do 29.6.2022.

#sokoljede #komunita

Den dětí v Sokole oslavíme pohybem – 2. června 2022

Ve čtvrtek 2. června 2022 od 16:00 do 18:00 oslavíme Den dětí v Sokole a jak jinak než pohybem!!

plakát

Akce je určena pro Minisokolíčky, Sokolíčky, Sokolíky a přátele Sokola s dětmi od 2 do cca 8 let.

Budou na vás čekat stanoviště, která prověří obratnost, odvahu a sílu dětí. Na konci bude čekat na každého drobná odměna.

Vstupné dobrovolné, akce je veřejná 🙂

Na setkání s vámi se těší cvičitelky odboru všestrannosti.

 

 

 

 

Dětský karneval v Sokole – 12. února 2022

Vzhledem k nutnosti kontroly počtu lidí na hromadné akci je KARNEVAL POUZE PRO PŘEDEM PŘIHLÁŠENÉ ČLENY KUTNOHORSKÉHO SOKOLA.

Omlouváme se všem z řad veřejosti, kteří plánovali dorazit na náš karneval a těšíme se na viděnou v lepších časech.(edit 10.2.2022)

plakat karneval
Zveme vás na tradiční karneval v naší sokolovně v Sokolské ulici (pod hotelem Zlatá Stoupa).

12.února 2022, od 15 do 17 hodin.

Na programu je vystoupení divadélka Kůzle, hudba, tanec a tradiční cvičení na nářadí. Jako každoročně se můžete těšit na skvělé sladké občerstvení a „Štěstí z klobouku“.

Doporučujeme sportovní přezutí a oděv umožňující volný pohyb.

Akce je vhodná pro děti do cca 10 let.

Vstupné dobrovolné.

Protiepidemiologická opatření budeme řešit podle aktuální situace, proto sledujte tyto stránky nebo FB událost . Pokud budou nutná opatření příliš omezující a pokud nebudeme moci přistoupit ke všem účastníkům stejně, karneval se konat nebude.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás.

 

Náhradní termín valné hromady T. J. Sokol Kutná Hora – 20. 10. 2021

pozvanka na VH

Valná hromada T. J. Sokol Kutná Hora byla svolána na 30.9. 2021. Informace o valné hromadě byla na vývěskách v sokolovnách, ve městě, byli informováni členové oddílů prostřednictvím cvičitelů a trenérů. Bohužel valná hromada se nesešla v dostatečném počtu, byla tedy rozpuštěna a výbor T. J. svolal valnou hromadu na nvý termín, středu 20.10.2021 v 17:30 opět v Sokolské ulici.

Pevně věřím, že neúčast na valné hromadě byla jen shodou náhod a komunikačního šumu a že v náhradním termínu bude valná hromada usnášeníschopná.

Pokud se valná hromada opět nesejde, může to mít velmi nepříjemné následky pro celou jednotu.

Se sokolským Nazdar

Pavlína Šimůnková, starostka

SOKOL – Spolu v pohybu, 23.-29.9.2021

Spolu v pohybu - rozvrh 

V týdnu od 23. do 29. září vám zveme na SOKOL – Spolu v pohybu. Celý týden se můžete zdarma zúčastnit cvičení všestrannosti, vyzkoušet si trénink karate nebo basketbalu, vylézt na boulderovou stěnu nebo zaposilovat v naší posilce.

Na úterý 28.září připravujeme hravé dopoledne pro rodiče s dětmi na Sokoláku a odpoledne vlastivědnou procházku na Kaňk, po stopách havířů.

Přijďte mezi nás.
 

Šance pro děti, seniory a dvě sokolovny

V úterý 22. června 2021 budou zastupitelé Kutné Hory probírat na svém zasedání návrh na spolupráci naší tělocvičné jednoty s Městem Kutná Hora.

Provoz sokoloven je finančně velmi náročný, už jen proto, že se jedná o staré budovy. Zároveň jsou ale sokolovny vybaveny mnohým nářadím a náčiním a naše činnost je s nimi úzce spjata.

Od mého nástupu do funkce starostky Sokola Kutná Hora jsme se snažili vyrovnat finanční bilanci a dařilo se nám to. Přijali jsme významná a zároveň pro nás ne úplně příjemná úsporná opatření, v našich sokolovnách začali trénovat další sportovní kluby a neregistrovaní sportovci, našli jsme nové nájemníky do nebytových prostor.  V Sokolské ulici jsme udělali badmintonový kurt, který si také našel své fanoušky.

Díky výše uvedenému jsme se dostali do „černých čísel“ a mohli konečně začít naše budovy i opravovat, resp. lépe udržovat (nátěr střechy, oprava střechy, oprava okapů).

Nicméně toto vše bylo realizovatelné pouze s významnou finanční podporou Města Kutná Hora, kterou jsme čerpali až do roku 2020. S novou koncepcí sportu přijatou v roce 2020 na období 2021 – 2026 jsme bohužel ztratili právo o tuto dotaci žádat.

Obrátili jsme se proto na vedení města s prosbou o pomoc. Při osobních jednáních byla deklarována snaha pomoci nám a vyjádřen respekt k naší činnosti.

Společně jsme hledali, co může Sokol nabídnout občanům Kutné Hory a ukázalo se, že ZŠ Žižkov by ráda využívala pro výuku tělocviku větší tělocvičnu než má ve své budově a MŠ Pohádka by chtěla rozšířit prostor pro pohybové aktivity dětí. Bohužel není v silách škol platit komerční pronájem, který by pokryl provozní náklady. Pan místostarosta Šnajdr tedy navrhl, že by Město platilo část nákladů na provoz sokoloven a zato by kutnohorské školy mohly v dopoledních a částečně i odpoledních hodinách využívat zdarma tělocvičnu v Tyršově ulici.

Tento model, kdy sokolovny jsou dopoledne využívány školami pro tělesnou výchovu a odpoledne slouží sportovcům, je úspěšný v mnoha městech. Pevně věříme, že Kutná Hora se zařadí mezi ně a zastupitelé budou hlasovat pro tuto spolupráci.

A ještě jedna poznámka na konec: Vzhledem k tomu, že Sokol zajišťuje nejen cvičení dětí, ale ve velké míře i seniorů, nabízíme v rámci navrhované dohody o spolupráci volný přístup kutnohorským seniorům na jednu cvičební hodinu týdně.  To už stojí za podporu, ne??

Pavlína Šimůnková

Sokolský příměstský tábor 16.-20.8.2021

s

Zveme vás na příměstský tábor, kterýje určen pro děti od 6 do 10 let. Hlavní vedoucí je náčelnice Mirka Nováková a jako pomahatelky zde budou skautky, které své dětství také prožily v Sokole.

Pokud máte o tábor zájem, vyplňte přihlášku. Dotazy směřujte na email sokolkutnahora@gmail.com.

Cena pro členy T. J. Sokol Kutná Hora je 1000,- Kč, pro nečleny 1700,- Kč.  Cena zahrnuje: program, oběd, svačiny, pitný režim, pomůcky a výlet.

Těšíme se na vaše děti a vnoučata 🙂

Se sokolským Nazdar!

Pavlína, starostka

Den děti v Sokole slavíme pohybem

Ve středu 2. června od 16:00 oslavíme Den dětí v Sokole a jak jinak než pohybem!!

Den deti v Sokole slavime pohybem

Připojili jsme se touto akcí k evropskému projektu Move Week, který si bere za cíl rozhýbat všechny lidi bez rozdílu věku a výkonnosti. My jsme se letos zaměřili na děti.

Vzhledem ke stávajícím vládním opatřením bude akce probíhat samoobslužně, na Sokoláku najdete připravená stanoviště, která si v rodinných skupinkách můžete projít a po splnění všech úkolů dostanou děti malou odměnu.

Akce je určena pro Minisokolíčky, Sokolíčky, Sokolíky a přátele Sokola s dětmi od 2 do cca 9 let.

Těšíme se na vás.

 

 

KorOrienťák #2 – cesta za pokladem

A máme zde druhý „koronavirový orienťák“ = KORORIENŤÁK#2.

Pro absolvování si nainstalujte do svého telefonu aplikaci iOrienteering a vyražte do Bylan, na „točnu“, k turistickému přístřešku (GPS souřadnice 49.9366828N, 15.2374978E ).

POZOR! Abychom se dozvěděli vaše výsledky z iOrienteering, je třeba abyste se v aplikaci zaregistrovali a po závodu nechali uploadovat svoje výsledky na web.

Na přístřešku najdete „nastavovací QR kod“, start a cíl. Nejprve naskenujte „SETUP“ QR kód a následně START QR kód. V tom okamžiku se vám na mobilu objeví mapa s kontrolami a začíná vám běžet čas.

Kdo preferuje papírovou mapu, můžete si ji předem vytisknout.

Pořadí kontrol je libovolné, nicméně tvoří poměrně ideální okruh.

Kororienťák si můžete zaběhnout jen na čas nebo odpovídat na otázky a v cíli zadat tajenku pomocí QR kodu a hledat dál 🙂

Pokud se vám nechce instalovat si aplikaci, můžete vyrazit s papírovou mapou a zaběhnout si jen pro sebe, o vašem výsledku se nikdo nedozví (což nás bude velmi mrzet 🙁 ).

Za T. J. Sokol Kutná Hora zve

Pavlína

P.S. Zde jsou upřesnítka k vybraným kontrolám

101 – strom za cedulí
1
02 – doubek nad odbočkou
104 – severní konec remízku
105 – za pařezy v údolíčku za studánkou
106 – pahýl uvnitř mlýna
107 – studánka
108 – okraj louky
109 – významný kámen

SOKOL – spolu v pohybu 2020

Pojďte se s námi hýbat. Dobrá fyzická kondice a dobrá nálada jsou ideální podporou vašeho imunitního systému!! Buďme silnější pro život díky pohybu a dobré náladě.

VSTUP na celý program SOKOL – Spolu v pohybu ZDARMA.

 

PROGRAM

  sokolovna Sokolská sokolovna Tyršova
středa 23.9.   18:00 – cvičení žen – v kondici v každém věku
19:00 – joga pro všechny
20:00 – cvičení mužů
čtvrtek 24.9. 16:30 – cvičení seniorek
17:30 – karate
19:00 – cvičení mladších žen – aerobik
17:00-19:00 otevřená posilovna s trenérem
 
pátek 25.9.   16:00 – basketbal žáci
19:00 – basketbal muži
sobota 26.9. SOKOLÁK
8:00 – 10:00 -Běžecký workshop s Originálem – nutná registrace na sokolkutnahora@gmail.com
10:00 – 12:00 – Hrátky pro rodiče s dětmi
15:00 – ? -Vycházka po stopách středověkého vodovodu s návštěvou „vykopávek v Bylanech“