Archiv rubriky: Život sokola

Kdo je kdo III, #160let_SokolKH

Jana Dubová, cvičitelka seniorek, je usměvavá milá dáma. S láskou a pochopením a zároveň s ohromnou energií nám dává důkaz, že Sokol přináší sport pro každého bez rozdílu věku. Rozhovor s ní dokazuje, že nikdy není pozdě začít cvičit. 🕵 Přečtěte si rozhovor s naší Janou:
 
Jak vzpomínáš na svoje první chvíle v Sokole? Kdo nebo co tě do Sokola přivedlo?
🤸 Do Sokola jsem začala chodit v 53 letech. Nikdy dříve jsem necvičila. Konečně jsem si uvědomila, že se musím začít hýbat nebo se v pozdějším věku nehnu. Paní Jaroslava Sochová nám předcvičovala, ale často nepřišla na cvičení. To mě nasměrovalo a začala jsme cviční vést místo ní. Později jsem si udělala cvičitelský průkaz. Cvičila jsem s mladšími ženami. Potom jsem vedla zdravotní cvičení v dopoledních hodinách, které jsem převzala po bratru Morawském. Nyní vedu cvičení pro starší ženy. Jen škoda, že hodně žen již není mezi námi. Dost jich také už cvičit chodit nemůže. Já se na cvičení vždy těším a vážím si toho, že ony chodí na moje hodiny rády. Máme mezi sebou hezký přátelský vztah. Takový, který byl a je v Sokole vždy běžný.
 
A jak jsi v průběhu let v Sokole aktivní?
🤸 Zúčastňovala jsem se různých setkání pořádaných naší župou. Také různých akcí, na kterých se naše jednota podílela jako spolupořadatel. Můžu jmenovat třeba Běh pro zvon nebo Chyť si kačku.
 
Co tě v Sokole drží dodnes?
🤸 Hlavně dobrá parta. A také se cvičením udržuji v dobré kondici. S přibývajícím věkem to je stále důležitější.
 
Je něco, co se v Sokole zásadně změnilo a co se ani po letech nezměnilo?
🤸 Hlavně máme mladou starostku Pavlínu Šimůnkovou, která se společně s paní Štolbovou stará o finanční prostředky. Za jejich vedení se zlepšilo vedení financí.
 
Jaké cvičení v současné době vedeš? Jak cvičení probíhá?
🤸 Cvičení pro starší ženy. Cvičíme v úterý a čtvrtek 16.30 -17.30 v sokolovně v Sokolské ulici.
 
Chodíš si také zacvičit sama? Kam?
🤸 Chodila jsem si zacvičit s mladšími ženami a na jógu. Ze zdravotních důvodů to ale už nezvládám. Cvičím každé ráno hodinu doma. To se pro mě stalo každodenní potřebou, takovým rituálem. Samozřejmě to někdy musím porušit.
 
Co bys vzkázal/a čtenářům?
🤸 Není pravda, že nemůžu, že to nezvládnu, že jsem na to stará. Cvičit se dá v každém věku s ohledem ke zdravotnímu stavu. Nehýbat se a necvičit je pouze cesta, že to bude stále horší.

 

Kdo je kdo II, #160let_SokolKH

Starostka naší jednoty, Pavlína Šimůnková, je obětavá a velmi aktivní, ale také velmi skromná. O své dobrovolné práci pro T. J. Sokol Kutná Hora mluví hodně málo. 🕵 Přečtěte si rozhovor a pochopíte, že je pro nás učiněný poklad.
 
Jak vzpomínáš na svoje první chvíle v Sokole? Kdo nebo co tě do Sokola přivedlo?
🤸 Do Sokola mě přivedly moje děti. Chtěla jsem s nimi chodit někam cvičit a přes doporučení dalších rodičů jsme se dostali do Sokola, na cvičení rodičů a dětí, které tehdy vedla Alena Liberská. Se staršími dětmi jsem chodila do Sokola nepravidelně a až s nejmladším jsem byla oslovena Alenou, zda bych nechtěla zkusit cvičení vést. A já neřekla ne 😀
 
A jak jsi v průběhu let v Sokole aktivní?
🤸 Se staršími dětmi jsem chodila do Sokola nepravidelně a čistě jen jako cvičící rodič. Až s nejmladším jsem byla oslovena Alenou, zda bych nechtěla zkusit cvičení vést, protože jsme asi na cvičení byla příliš aktivní rodič. A já neřekla ne. Postupně jsem vedla části hodin až jsem nakonec vedla cvičení sama. Absolvovala jsem školení cvičitelů všestrannosti III.třídy, to bylo jaro 2013 a od podzimu 2014 jsem měla cvičení rodičů a dětí na povel. Následovalo školení cvičitelů Rodičů a dětí a předškolních dětí III. třídy a mnoho proškolovacích seminářů. Na Všesokolský slet v roce 2018 jsem se rozhodla nacvičit skladbu pro rodiče a děti Méďové a aby se mi lépe jednalo s vedením, vzala jsem na sebe v roce 2017 funkci náčelnice naší jednoty. Skladbu jsme nacvičili s osmi páry rodičů a dětí a úspěšně se zúčastnili Všesokolského sletu v Praze. V roce 2019 jsem byla zvolena starostkou naší jednoty a opustila jsem funkci náčelnice. Stále jsem aktivní cvičitelkou rodičů a dětí a zároveň župní vedoucí rodičů a dětí.
 
Co tě v Sokole drží dodnes?
🤸 Děti, které za roky, kdy se mnou cvičí vyrostou z batolat v předškoláky, mávají mi, když mě potkají ve městě, povídají mi o tom, co zažily ve školce, chlubí se svými úspěchy, smějí se na mě a jsou obratné a zdatné 🙂 A taky parta všech cvičitelů, se kterými se setkávám v jednotě, na župě či na republikových srazech a školeních Ústřední školy ČOS, parta lidí, kteří jsou stejně „potrefení“ a dělá jim radost pracovat ve svém volném čase a zadarmo s dětmi. A stále vidím, jak moc se ještě dá dělat, a jak moc ostatní dělají a že je ještě stále kam postupovat.
 
Je něco, co se v Sokole zásadně změnilo a co se ani po letech nezměnilo?
🤸 V kutnohorském Sokole (stejně jako v jiných sportovních organizacích) stále řešíme nedostatek peněz na provoz, ale hlavně na údržbu a investice do našich sokoloven. Naše situace se výrazně zlepšila díky Městu Kutná Hora a Národní sportovní agentuře, nicméně stále si nemůžeme dovolit investiční akce. Trápí mě odliv členů za posledních deset let a zatím se mi ho nepodařilo zastavit. Senioři bohužel umírají, či již nemají energii na aktivní zapojení do činnosti a dospělí v produktivním věku se bohužel do Sokola nehrnou. V tomto směru se nám nepodařilo (doufám, že zatím) ukázat náš KH Sokol atraktivní pro lidi středního věku. Věřím ale, že se povědomí o KH Sokole mezi občany KH za poslední roky zlepšilo, minimálně v souvislosti s cvičením malých dětí.
 
Chodíš si také zacvičit sama? Kam?
🤸 Chodím si zacvičit jógu k nám do Sokola.
 
Co bys vzkázal/a čtenářům?
🤸 Ať je vám dvacet nebo šedesát, ať jste aktivní sportovec nebo jen rádi chodíte na vycházky, ať uděláte 10 shybů najednou nebo se sotva ohnete ke špičkám, v Sokole si můžete zacvičit a najít partu kamarádů. Je to jen na vás, zda chcete. Jaký bude náš kutnohorský Sokol záleží jen na nás, sokolech 🙂

 

Kdo je kdo I, #160let_SokolKH

Náčelnice naší jednoty je Drahomíra Nováková. Má neustále úsměv ve tváři. Její nadhled, klid a vyrovnanost nás všechny posiluje. Přečtěte si rozhovor s naší Mirkou:
 
Jak vzpomínáš na svoje první chvíle v Sokole? Kdo nebo co tě do Sokola přivedlo?
🤸 Vždy jsem měla kladný vztah ke sportu a chtěla jsem ke zdravému pohybu vést i naše děti. Proto jsem začala navštěvovat nejdříve sokolské cvičení pro rodiče s dětmi, později už děvčata cvičila sama pod vedením Květy Šlejtra a Věry Hájkové. Stala jsem se nejprve jejich pomahatelkou a následně jsem si udělala cvičitelský kurz.
 
A jak jsi v průběhu let v Sokole aktivní?
🤸 Zpočátku jsem byla cvičitelkou dětí, organizovala jsem i dětské letní tábory naší jednoty. S přibývajícím věkem jsem se přeorientovala na cvičení žen a seniorek.Poměrně pozdě jsem pod vlivem své mladší dcery objevila i jógu, jejíž hodiny sice ještě vedu, ale doufám, že se jich v brzké době ujme někdo mladší.
 
Co tě v Sokole drží dodnes?
🤸 Myslím, že v Sokole si každý najde to svoje bez ohledu na věk. Jsem ráda, že se spolek věnuje nejen pohybovým aktivitám, ale že organizujeme i kulturní a společenské akce. Svým způsobem mě těší i to dobrovolnictví, že můžu dělat něco nezištně pro druhé.
 
Je něco, co se v Sokole zásadně změnilo a co se ani po letech nezměnilo?
🤸 Chtěla bych zažít ten prvorepublikový zápal sokolů spojený s velkým renomé organizace. Dnes se k tomu obtížně vracíme, snažíme se vysvětlovat, že naše cvičení není placená služba.
 
Jaké cvičení v současné době vedeš? Jak cvičení probíhá?
🤸 Vedu především cvičení seniorek, kdy se snažím, aby jim cvičení přinášelo radost a dobrý pocit, že své tělo udržují v dobré kondici. Jsem ráda, že sokolovna je pro ně zároveň i místem setkávání. Covidová pandemie ukázala, jak je pro ně ten sociální kontakt důležitý.
 
Chodíš si také zacvičit sama? Kam?
🤸 Chodívala jsem na hodiny aerobiku k Lence Kohoutkové, protože její báječné krokové sestavy procvičují nejen tělo, ale i mozek:-) Teď už mi to ale moje kolena moc nedovolují. Ráda si zacvičím jógu pod vedením Lindy Živnůstkové, i když některé ásány už nejsou pro mě.
 
Co bys vzkázal/a čtenářům?
🤸 Že nikdy není pozdě, že naše sokolovny jsou otevřeny pro jedince každého věku.

SOKOL – Spolu v pohybu, 23.-30.9.2022

Spolu v pohybu - rozvrh 

V týdnu od 23. do 30. září vám zveme na SOKOL – Spolu v pohybu. Celý týden se můžete zdarma zúčastnit cvičení všestrannosti, vyzkoušet si trénink karate nebo basketbalu, vylézt na boulderovou stěnu nebo zaposilovat v naší posilce.

Na středu 28.září připravujeme vlastivědnou procházku na Vysokou, tentokrát za poustevníkem 🙂 Výlet začne společným odjezdem ve 12:22 autobusem č. 381 ze zastávky Na Valech.

Přijďte mezi nás.

 
 

Nový cvičební rok 2022/2023

Od září začínáme opět cvičit.

Cvičení dětí v sokolovně Tyršova:

podrobnosti o přihlašování u vedoucích jednotlivých cvičení viz níže:

Minisokolíčci = Rodiče s dětmi od 18 do 36 měsíců plně chodící, info na Facebooku minisokolíčků:

úterý od 10:00 s Kájou, první cvičení 13. září 2022 – cvičení je již plně obsazeno

čtvrtek od 16:00 s Janou a Jančou, první cvičení 8. září 2022 – cvičení je již plně obsazeno

Sokolíčci = Cvičení rodičů s dětmi od 2 do 5 let, kontakt: sokolkutnahora@gmail.com

pondělí a středa od 16:00, první cvičení 12. září 2022 – cvičení plně obsazeno

Sokolíci = Cvičení předškoláků a minižáků 1. a 2. třída, kontakt: pavlinafaltynova@email.cz

pondělí, středa od 17:00, první cvičení 12. září 2022 – cvičení je již plně obsazeno

 

Cvičení všestrannosti dospělých:

joga: středa 19 – 20, začínáme 7. září 2022 v Tyršově ulici.

Cvičení mužů: pondělí od 19:00, ve středu od 20:00 v Tyršově, první cvičení 5.9.2022, kontakt a info: libor.david@gmail.com

Cvičení žen:

– s Lenkou v Sokolské každé úterý a čtvrtek 19 – 20, první cvičení 6. září 2022 (kontakt Lenka Kohoutková: 606 605 454)

– s Janou v Sokolské každé úterý a čtvrtek 16:30 – 17:30, první cvičení 6. září 2022 (kontakt Jana Dubová: 603 990 784)

– s Mirkou a Bohunkou v Tyršově každé pondělí a středu 18 – 19, první cvičení 5. září 2022 (kontakt Mirka Nováková: 720 508 505)

 

Karate:

každé úterý a čtvrtek od 17:30 do 19 h v sokolovně v Sokolské ulici s Petrem Horáčkem.

 

Den dětí v Sokole oslavíme pohybem – 2. června 2022

Ve čtvrtek 2. června 2022 od 16:00 do 18:00 oslavíme Den dětí v Sokole a jak jinak než pohybem!!

plakát

Akce je určena pro Minisokolíčky, Sokolíčky, Sokolíky a přátele Sokola s dětmi od 2 do cca 8 let.

Budou na vás čekat stanoviště, která prověří obratnost, odvahu a sílu dětí. Na konci bude čekat na každého drobná odměna.

Vstupné dobrovolné, akce je veřejná 🙂

Na setkání s vámi se těší cvičitelky odboru všestrannosti.

 

 

 

 

Dětský karneval v Sokole – 12. února 2022

Vzhledem k nutnosti kontroly počtu lidí na hromadné akci je KARNEVAL POUZE PRO PŘEDEM PŘIHLÁŠENÉ ČLENY KUTNOHORSKÉHO SOKOLA.

Omlouváme se všem z řad veřejosti, kteří plánovali dorazit na náš karneval a těšíme se na viděnou v lepších časech.(edit 10.2.2022)

plakat karneval
Zveme vás na tradiční karneval v naší sokolovně v Sokolské ulici (pod hotelem Zlatá Stoupa).

12.února 2022, od 15 do 17 hodin.

Na programu je vystoupení divadélka Kůzle, hudba, tanec a tradiční cvičení na nářadí. Jako každoročně se můžete těšit na skvělé sladké občerstvení a „Štěstí z klobouku“.

Doporučujeme sportovní přezutí a oděv umožňující volný pohyb.

Akce je vhodná pro děti do cca 10 let.

Vstupné dobrovolné.

Protiepidemiologická opatření budeme řešit podle aktuální situace, proto sledujte tyto stránky nebo FB událost . Pokud budou nutná opatření příliš omezující a pokud nebudeme moci přistoupit ke všem účastníkům stejně, karneval se konat nebude.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás.

 

Náhradní termín valné hromady T. J. Sokol Kutná Hora – 20. 10. 2021

pozvanka na VH

Valná hromada T. J. Sokol Kutná Hora byla svolána na 30.9. 2021. Informace o valné hromadě byla na vývěskách v sokolovnách, ve městě, byli informováni členové oddílů prostřednictvím cvičitelů a trenérů. Bohužel valná hromada se nesešla v dostatečném počtu, byla tedy rozpuštěna a výbor T. J. svolal valnou hromadu na nvý termín, středu 20.10.2021 v 17:30 opět v Sokolské ulici.

Pevně věřím, že neúčast na valné hromadě byla jen shodou náhod a komunikačního šumu a že v náhradním termínu bude valná hromada usnášeníschopná.

Pokud se valná hromada opět nesejde, může to mít velmi nepříjemné následky pro celou jednotu.

Se sokolským Nazdar

Pavlína Šimůnková, starostka

SOKOL – Spolu v pohybu, 23.-29.9.2021

Spolu v pohybu - rozvrh 

V týdnu od 23. do 29. září vám zveme na SOKOL – Spolu v pohybu. Celý týden se můžete zdarma zúčastnit cvičení všestrannosti, vyzkoušet si trénink karate nebo basketbalu, vylézt na boulderovou stěnu nebo zaposilovat v naší posilce.

Na úterý 28.září připravujeme hravé dopoledne pro rodiče s dětmi na Sokoláku a odpoledne vlastivědnou procházku na Kaňk, po stopách havířů.

Přijďte mezi nás.