Archiv rubriky: Informace

Den dětí v Sokole 2. 6. 2022

Ve čtvrtek 2. 6. 2022 proběhl v Sokole již tradiční Dětský den.

Oslavit tento radostný svátek přišlo zhruba 90 dětí, nejen sokolských, ale i z řad veřejnosti, z čehož jsme měli velkou radost.

Letní počasí nám přálo a děti si díky tomu mohly užít i velmi oblíbené vodní stanoviště.

Na Sokoláku se nacházelo deset samoobslužných stanovišť a každý dobrodruh si je mohl zdolat po svém. A dětská fantazie se nenechala omezovat, což nás nesmírně těšilo. Děti si užily překážkové dráhy, balanční stanoviště, úkoly na přesnost i trpělivost. Podlézaly, skákaly, běhaly, přelézaly, házely, plazily se. Stanoviště byla plná zdravého pohybu.

Po splnění všech úkolů vykouzlila dětem úsměv na tváři malá odměna. Nechyběly ani dobroty, které ocenili děti i rodiče.

Akce se vydařila nejen díky šťastným a spokojeným dětem, počasí a týmu cvičitelek, ale také díky dobře naladěným rodičům.

Děkujeme za pomoc při realizaci pomocníkům z řad rodinných příslušníků a rodičů.

Věříme, že takové odpoledne plné pohybu s piknikem nebylo v kutnohorském Sokole poslední. Těšíme se na další akce s Vámi.

Za celý realizační tým

Karolína Solovov, cvičitelka Minisokolíčků

Již 160 let tužíme tělo i mysl!

#komunita #sokoljede

 

Den dětí v Sokole oslavíme pohybem – 2. června 2022

Ve čtvrtek 2. června 2022 od 16:00 do 18:00 oslavíme Den dětí v Sokole a jak jinak než pohybem!!

plakát

Akce je určena pro Minisokolíčky, Sokolíčky, Sokolíky a přátele Sokola s dětmi od 2 do cca 8 let.

Budou na vás čekat stanoviště, která prověří obratnost, odvahu a sílu dětí. Na konci bude čekat na každého drobná odměna.

Vstupné dobrovolné, akce je veřejná 🙂

Na setkání s vámi se těší cvičitelky odboru všestrannosti.

 

 

 

 

Poznejme Ukrajinu – beseda

Zveme  vás na setkání  „Poznejme  Ukrajinu“,  které  se koná v pátek 4.března 2022 od 16:00 v sokolovně v Sokolské ulici, pod hotelem Zlatá Stoupa.

Hlavním  hostem  bude  Libor   Dvořák,  komentátor  Českého  rozhlasu, který promluví  o historii  a  současnosti Ukrajiny, jejích vztazích s Ruskem a s Českou republikou a bude zde prostor i pro vaše dotazy.

Se  svými  zkušenostmi  a  potřebami  nás  seznámí občané Ukrajiny a na  místě  bude možno přispět do zapečetěné kasičky sbírky Charity ČR na pomoc Ukrajině.

Za T.J.Sokol Kutná Hora 
Libor David a Pavlína Šimůnková

 

POZVÁNKA na valnou hromadu 1.3.2022

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Kutná Hora si dovoluje pozvat členy a přátele Tělocvičné jednoty Sokol Kutná Hora na VOLEBNÍ valnou hromadu, která se koná v úterý 1.  března 2022 od 17:30 hodin, v sokolovně v Sokolské ulici.

Pokud chcete kandidovat na člena výboru a mít větší vliv na chod naší Tělocvičné jednoty, neváhejte nás kontaktovat na mailu sokolkutnahora@gmail.com nebo osobně na cvičení.

Program :

  1. volba komise
  2. zpráva o činnosti T. J. Sokol Kutná Hora
  3. zpráva kontrolní komise a zpráva o hospodaření
  4. zprávy oddílů odboru všestrannosti a sportovního oddílu
  5. rozprava k předneseným zprávám, diskuse
  6. schválení záměru prodeje či směny části pozemku p. č. 873/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku T. J. městu Kutná Hora
  7. volby výboru T. J. Sokol Kutná Hora
  8. volba delegátů na VH župy
  9. usnesení a závěr

Za výbor T. J. Sokol Kutná Hora

Pavlína Šimůnková, starostka

Dětský karneval v Sokole – 12. února 2022

Vzhledem k nutnosti kontroly počtu lidí na hromadné akci je KARNEVAL POUZE PRO PŘEDEM PŘIHLÁŠENÉ ČLENY KUTNOHORSKÉHO SOKOLA.

Omlouváme se všem z řad veřejosti, kteří plánovali dorazit na náš karneval a těšíme se na viděnou v lepších časech.(edit 10.2.2022)

plakat karneval
Zveme vás na tradiční karneval v naší sokolovně v Sokolské ulici (pod hotelem Zlatá Stoupa).

12.února 2022, od 15 do 17 hodin.

Na programu je vystoupení divadélka Kůzle, hudba, tanec a tradiční cvičení na nářadí. Jako každoročně se můžete těšit na skvělé sladké občerstvení a „Štěstí z klobouku“.

Doporučujeme sportovní přezutí a oděv umožňující volný pohyb.

Akce je vhodná pro děti do cca 10 let.

Vstupné dobrovolné.

Protiepidemiologická opatření budeme řešit podle aktuální situace, proto sledujte tyto stránky nebo FB událost . Pokud budou nutná opatření příliš omezující a pokud nebudeme moci přistoupit ke všem účastníkům stejně, karneval se konat nebude.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás.

 

Členské příspěvky 2022

Členské příspěvky na kalendářní rok 2022 jsou stanoveny na:

2500,- Kč pro osoby výdělečně činné do 65 let věku včetně
1500,- Kč pro děti, studenty a seniory nad 65 let

Pokud nemáte možnost zaplatit najednou, lze platbu rozdělit na dvě části:
za období leden-červen 1500,- Kč (dospělí) resp. 1000,- Kč (děti a senioři)
za období  září- prosinece 1000,- Kč (dospělí) resp. 500,- Kč (děti a senioři)

Zdravotní pojišťovny přispívají na pravidelné pohybové aktivity a členské příspěvky si lze nechat proplatit. Potvrzení vám automaticky vystavíme a bude vám předáno na vaší cvičební hodině.

Příspěvky lze platit hotově na cvičení, ale preferujeme platbu na účet:

č.ú.: 120 345 5034/2700 (Uni Credit bank)
do zprávy pro příjemce zadejte jméno a příjmení člena a datum narození člena.

Variabilní symbol:

všestrannost – 1

basketbal – 3

karate – 4

silové cvičení – 5

bouldering – 6
 
 

Pavlína Šimůnková, starostka

Mikulášská v Sokole – 5.12.2021

I přes energetickou a kovidovou krizi jsme pro naše malé sokolíčky uspořádali v neděli 5. prosince mikulášskou nadílku.

Aby nám děti v nevytopené tělocvičně nezmrzly a aby se netvořily velké skupinky, byla akce doslova průchozí. V sokolovně byla připravena stanoviště, překážky, které děti musely zvládnout překonat, aby je potom anděl, který celou dobu dohlížel nejen na děti, ale i na dva zlobivé čerty,
odvedl k Mikuláši a hlavnímu andělovi.

Pro děti byla akce napínavá nejen proto, že se měly setkat s Mikulášem, ale byly překvapené, že do sokolovny vstupují děti, ale nikdo nechodí ven (o existenci druhého vchodu do sokolovny neměly do neděle děti ani ponětí :D).

I přes poměrně krátkou dobu, kterou děti na mikulášské strávily, byly velmi spokojené a nadšené. Rodiče ocenili organizaci akce a vzorně čekali u dveří v jim určených časech.

Zajímavostí je, že jsme využili čerstvě dovezené, tedy stále ještě zabalené nářadí 😀

Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich práci a všem účastníkům za disciplinovanost 🙂

Těšíme se příští rok znovu na Mikulášské.

Za všechny čerty, anděly, Mikuláše a cvičitelky sepsala Pavlína

Energetické/finanční úspory pokračují

V tomto okamžiku pokračujeme v uzávěře sokolovny v Tyršově ulici. Dva zbývající týdny do vánočních prázdnin bude platit pozměněný rozvrh…

Pokud jste dlouho nebyli na cvičení, raději si den a čas cvičení ověřte u svého trenéra / cvičitele.

Přejeme krásný a klidný advent všem.