Archiv rubriky: Informace

Cvičení o prázdninách 2020

Vzhledem k dlouhé koronavirové pauze nabízíme našim členům cvičení i o prázdninách.

Na následujících odkazech najdete termíny cvičení všestrannosti. Kdo máte zájem přijít cvičit, zapište se a v případě, že se sejde požadovaný počet  cvičenců, hodina se uskuteční.

joga

cvičení rodičů s dětmi,
u cvičení rodičů a dětí uvažujeme i o společném výletu a spojení hodin s nejmenšími a většími.

Cvičení starších žen v Tyršově s Bohunkou a Mirkou je naplánováno na každé pondělí od 18 do 19 h. V případě zájmu je nutné se nahlásit Bohunce (tel.:603 450 873) nebo Mirce (720 508 505)

Informace o prázdninových trénincích karate a basketbalu podají trenéři daných oddílů.

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY!

 

Radost (nejen) z pohybu na Dni dětí v Sokole

V pondělí 1. června jsme zorganizovali na Sokoláku Den dětí v Sokole. Akci jsme připravili pro děti z oddílů minisokolíčků, rodičů s dětmi a předškoláků a pozvali jsme i veřejnost.

Účast byla nečekaně vysoká, akce se zúčastnilo asi 110 dětí s rodiči a prarodiči. Naštěstí hřiště Sokolák všechny pojalo a dařilo se nám udržovat malé skupinky a rozestupy mezi nimi.

Na 12 stanovištích si všichni mohli procvičit nejrůznější dovednosti, například chůzi po laně, jízdu zručnosti na kole nebo koloběžce, běh přes překážky, hod na cíl nebo skládání vlaštovky z papíru. Po splnění všech úkolů dostaly děti drobnou odměnu.

Potěšilo nás hezké počasí a velká účast, která byla způsobena i tím, že jsme byli široko daleko jediní, kteří zorganizovali oslavu Dne dětí.

Akce se mohla konat díky vysokému nasazení dobrovolníků z řad členů Sokola, jejich rodinných příslušníků a přátel.

Děkujeme všem za pomoc při realizaci a za účast na akci.

Mirka Nováková, náčelnice

POZVÁNKA na valnou hromadu – nový termín

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Kutná Hora si dovoluje pozvat členy a přátele Tělocvičné jednoty Sokol Kutná Hora na valnou hromadu, která se koná ve čtvrtek 18. 6. 2020 od 17:30 hodin, v sokolovně v Sokolské ulici.

Program :

1) volba komise

2) zpráva o činnosti T. J. ses. Šimůnková

3) zpráva kontrolní komise a zpráva o hospodaření

4) zprávy oddílů odboru všestrannosti a sportovního oddílu

5) rozprava k předneseným zprávám, diskuse

6) doplňující volby do výboru T. J. Sokol Kutná Hora

7) volba delegátů na VH župy

8) závěr

Za výbor T. J. Sokol Kutná Hora

Pavlína Šimůnková, starostka

 

Poslední sbohem

Dne 16. května 2020 opustila řady kutnohorského Sokola sestra Eva Kmentová, dlouholetá jednatelka a účetní naší jednoty.

Sestra Kmentová cvičila v Sokole již jako dítě, proto neváhala a zapojila se do obnovy kutnohorské jednoty po roce 1989, a to nejen jako cvičenka, ale posléze i jako činovnice.

Stála v čele kutnohorského Sokola spolu s dnes již také zesnulým starostou bratrem Juliem Aufrechtem až do loňského roku, v době pro náš spolek nelehké a plné problémů především se zajištěním provozu obou sokoloven.

Čest její památce!

 

Cvičíme a trénujeme naplno

Od 25. května cvičí odbor všestrannosti dle běžného rozvrhu v obou tělocvičnách – v Sokolské i Tyršově.

Basketbaloví žáci trénují v tradičním čase – ÚT, PÁ  16 – 17:30 v Tyršově ul.

Posilovna a boulderová stěna jsou otevřeny.

K dispozici šatny, sprchy a dezinfekce 🙂

Prodejní dny v roce 2020

Všechny prodejní akce do konce roku 2020 byly zrušeny.

V sokolovně v Sokolské ulici probíhají prodejní akce v roce 2020 v těchto termínech:

středa 17.června

pondělí 14. září

pondělí 19. října

středa 11. listopadu

V těchto termínech se v sokolovně NECVIČÍ

Den dětí v Sokole – 1. června 2020

Akce bude zajištěna tak, aby byla dodržena všechna hygienická opatření ohledně Covid 19.

„Startovat“ bude možno od 16 do cca 16:30.

V případě dodržování bezpečné  „mezirodinné“ vzdálenosti, lze být na akci bez roušky.

Těšíme se na naše sokolíky, minisokolíčky a předškoláky, můžete s sebou vzít i stejně staré kamarády.

 

Slovo náčelnice

V tomto týdnu jsme částečně v některých oddílech obnovili cvičení přerušené koronovirovou pandemií a vyhlášením nouzového stavu, který zásadně omezil pohyb nás všech.

Někteří členové nepolevili v pohybových aktivitách ani v tomto období ať už pod vlastním velením, nebo podle internetu. Většina z nás si ale přitom uvědomila, že sokolské cvičení není jen o fyzických aktivitách, ale i o setkávání a sociálních kontaktech.

Jsem ráda, že jste si i přes jisté obavy opět našli cestu do sokoloven, i když stále ještě platí určitá omezení, a s radostí jste si zacvičili. Bylo nádherné pozorovat děti, s jakou radostí se pustily do pohybu s kamarády, jak si užívaly oblíbenou opičí dráhu.

Jsem optimista a doufám, že postupně obnovíme cvičení v plné míře.

Abychom částečně nahradili hodiny, které jsme si nemohli společně užít v březnu a dubnu, budeme cvičit i o prázdninách, podle upraveného rozvrhu a v závislosti na zájmu cvičenců.

V minulých měsících se často ozývalo slovo SOLIDARITA, ať už v souvislosti s šitím roušek, či v jiných souvislostech. A já jsem ráda, že mohu poděkovat všem členům T.J.Sokol Kutná Hora, že jsou solidární se svojí jednotou a zaplatili členské příspěvky v plné míře. Náklady na provoz sokoloven se totiž téměř nezměnily a navíc jsme přišli o příjmy z pronájmů, takže příjem z členských a oddílových příspěvků se stal pro další fungování T.J. naprosto zásadní.

Mirka Nováková, náčelnice

Pronájem tělocvičny – každý den lze cvičit v sokolovně

Nabízíme výhodný pronájem našich tělocvičen v Tyršově a Sokolské ulici za 200,-Kč na hodinu.

Prozatím platí, že nelze použít sprchy a šatny.

Tělocvična v Sokolské je vhodná na aerobik, bojová cvičení, jogu, kruhový trénink. Nelze zde hrát míčové hry jako volejbal a basketbal. K dispozici je stůl na stolní tenis.

Tělocvična v Tyršově ulici je vhodná na míčové hry či jakoukoli jinou pohybovou aktivitu.

Rozvrh se vzhledem ke „koronavirové situaci“ stále mění, proto vám bližší informace o volných termínech sdělíme na vyžádání na mailu sokolkutnahora@gmail.com  případně na tel. 603 187 834. Každý den se najde v našich tělocvičnách volný termín pro vaši pohybovou aktivitu.

 

 

 

Zpátky na značky!!


Od 11. května lze při dodržení vládních opatření začít cvičit. Abychom mohli mezi cvičebními hodinami uklidit a abychom se nepotkávali v šatnách, byli jsme nuceni upravit rozvrh:

V týdnu od 11. května začnou cvičit oddíly všestrannosti v Tyršově ulici:

PONDĚLÍ:
rodiče s dětmi s Pavlínou 16 – 17h
starší ženy s Bohunkou/Mirkou 18 – 19h
muži 20 – 21h

STŘEDA:
předškoláci a minižáci s Pájou  17 – 18h
joga 19 – 20h

Je třeba dodržet tato pravidla:

 1. Na cvičení se vydejte pouze bez jakýchkoli známek respiračního onemocnění 🙂
 2. Při příchodu do sokolovny si vydesinfikujte ruce (desinfekce bude k dispozici za vstupními dveřmi).
 3. V šatně se pouze přezujte a odložte vrchní vrstvu oděvu, minimalizujte čas strávený v šatně.
 4. Při použití WC dbejte na to, aby v prostoru WC byl pouze jeden člověk, případně rodič s dítětem.
 5. Na jogu a cvičení žen si přineste vlastní cvičební podložku či deku.
 6. Na hodiny se předem zapište do následujících tabulek, abychom věděli, kolik lidí přijde a v případě nutnosti mohli upravit režim na vstupu!!
  zápis na hodinu rodičů a dětí s Pavlínou
  zápis na jogu
  zápis na hodinu předškoláků a minižáků s Pájou
  na cvičení mužů a starších žen se hlašte svým cvičitelům nebo na mail sokolkutnahora@gmail.com
 7. U cvičení dětí počítejte s tím, že pokud to jen trochu půjde, bude se cvičit venku.
 8. V sokolovně nesmí pobývat osoby, které se aktivně neúčastní cvičení.
 9. V prostorách sokolovny se zakazuje jíst.

Cvičenci cvičí bez roušek, udržování odstupů není podmínkou.

Budeme používat minimum pomůcek, dobře dezinfikovatelných, všechny pomůcky budou po cvičení dezinfikovány.

Mezi jednotlivými cvičebními lekcemi bude vyvětráno a bude aplikována dezinfekce na povrchy a podlahy sokolovny.

Případné dotazy rádi zodpovíme na mailu sokolkutnahora@gmail.com

Těšíme se na vás „na značkách“

Se sokolským Nazdar

Pavlína