Archiv autora: admin

Energetické/finanční úspory pokračují

V tomto okamžiku pokračujeme v uzávěře sokolovny v Tyršově ulici. Dva zbývající týdny do vánočních prázdnin bude platit pozměněný rozvrh…

Pokud jste dlouho nebyli na cvičení, raději si den a čas cvičení ověřte u svého trenéra / cvičitele.

Přejeme krásný a klidný advent všem.

Cvičení v Sokole po 22.11.2021

Dále pokračujeme v trénincích a cvičení. Trénujeme v neměnných kolektivech a vedeme docházku.

Nikdo nemusí prokazovat, zda je očkován, testován, či po nemoci. Samozřejmostí je, že pokud máte respirační onemocnění, či jste si vědomi kontaktu s osobou Covid pozitivní, zůstanete doma 🙂

podrobnosti a výklad opatření na webu ČOS: https://prosokoly.sokol.eu/aktualita/upresnujici-informace-ke-zprisneni-opatreni-od-22-11-2021

Pavlína Šimůnková, starostka

Sobota (nejen) s jógou

Sobotu (nejen) s jógou jsme uspořádali 23. října pro naše členy i pro širokou veřejnost.

Po krátkém zahřátí se účastnice věnovaly pod vedením lektorky Zorky Zelené z Brna zejména cvikům pro zdravá záda a následně jógovým pozicím.

Všechny pobavily kruhové tance z nejrůznějších koutů světa a závěrečná relaxace doprovázená zpěvem i zvukem tibetských misek i dalších nástrojů byla pro všechny příjemnou odměnou.

Všechny účastnice kurzu byly nadšené, odcházely ze sokolovny protažené, posílené a zrelaxované 🙂

Pro velký úspěch budeme akci určitě opakovat i příští rok a přivítáme rádi na ní i vás.

Sobota (nejen) s jógou – 23. 10. 2021

pozvanka

V sobotu 23.10. od 10 do 13 hodin v sokolovně v Sokolské ulici pořádáme “Sobotu (nejen) s jógou”. Akce je určena pro členy kutnohorského Sokola i pro veřejnost (vemte s sebou kamarádku, maminku, babičku)

Cvičení povede zkušená cvičitelka jógy z Brna, Zorka Zelená. Budeme se věnovat převážně józe, ale i cvičení pro zdravá záda a kruhovým tancům. Na závěr budeme relaxovat za zvuku tibetských misek.

Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie.

S sebou doporučujeme přinést podložku na cvičení, případně přikrývku na relaxaci. Omezený počet přikrývek a podložek bude k dispozici. Pitný režim bude zajištěn.

Vstupné činí 100,- Kč na osobu, členové kutnohorského Sokola mají vstup zdarma. Platba na místě.

Registrujte se, prosím, předem na e-mailu novakdra@seznam.cz do čtvrtka 21. 10. 2021. Děkujeme.

Těšíme se na setkání s vámi.

Mirka Nováková, náčelnice

Náhradní termín valné hromady T. J. Sokol Kutná Hora – 20. 10. 2021

pozvanka na VH

Valná hromada T. J. Sokol Kutná Hora byla svolána na 30.9. 2021. Informace o valné hromadě byla na vývěskách v sokolovnách, ve městě, byli informováni členové oddílů prostřednictvím cvičitelů a trenérů. Bohužel valná hromada se nesešla v dostatečném počtu, byla tedy rozpuštěna a výbor T. J. svolal valnou hromadu na nvý termín, středu 20.10.2021 v 17:30 opět v Sokolské ulici.

Pevně věřím, že neúčast na valné hromadě byla jen shodou náhod a komunikačního šumu a že v náhradním termínu bude valná hromada usnášeníschopná.

Pokud se valná hromada opět nesejde, může to mít velmi nepříjemné následky pro celou jednotu.

Se sokolským Nazdar

Pavlína Šimůnková, starostka

SOKOL – Spolu v pohybu, 23.-29.9.2021

Spolu v pohybu - rozvrh 

V týdnu od 23. do 29. září vám zveme na SOKOL – Spolu v pohybu. Celý týden se můžete zdarma zúčastnit cvičení všestrannosti, vyzkoušet si trénink karate nebo basketbalu, vylézt na boulderovou stěnu nebo zaposilovat v naší posilce.

Na úterý 28.září připravujeme hravé dopoledne pro rodiče s dětmi na Sokoláku a odpoledne vlastivědnou procházku na Kaňk, po stopách havířů.

Přijďte mezi nás.
 

Děti v Sokole

AKTUALIZACE 17.9.2021 – všechny cvičební skupiny všestrannosti pro rodiče a děti a děti jsou naplněné. Děkujeme za váš zájem.

 

Minisokolíčci nechť sledují na FB „Mini Sokolíčci“, kde Kája přijímá zprávy od zájemců o cvičení a jsou tam aktuální informace o cvičení.