Archiv autora: admin

Děti v Sokole

AKTUALIZACE 17.9.2021 – všechny cvičební skupiny všestrannosti pro rodiče a děti a děti jsou naplněné. Děkujeme za váš zájem.

 

Minisokolíčci nechť sledují na FB „Mini Sokolíčci“, kde Kája přijímá zprávy od zájemců o cvičení a jsou tam aktuální informace o cvičení.

Nový cvičební rok 2021/2022

Od září začínáme opět cvičit.

Rozšiřte naše řady a buďte s námi v pohybu. Staňte se součástí nejstarší tělocvičné organizace u nás a tvořte její budoucnost!

Cvičení dětí začíná dle rozpisu v sokolovně Tyršova

Rodiče s dětmi od 18 do 36 měsíců plně chodící – Minisokolíčci:

úterý od 10:00 s Kájou, poprvé 21.9.2021 (původní termín odložen kvůli nemoci).

čtvrtek od 16:00 s Janou a Jančou, poprvé 9.9.2021

Cvičení rodičů s dětmi od 2 do 5 let s Pavlínou – Sokolíčci:

pondělí a středa od 16:00, CVIČENÍ JE NAPLNĚNO 🙁

Cvičení předškoláků a minižáků 1. a 2. třída s Pájou – Sokolíci:

pondělí, středa od 17:00, CVIČENÍ JE NAPLNĚNO 🙁

Protože na jaře jsme toho moc nenacvičili, přijímali jsme do oddílu Sokolíků a Sokolíčků přednostně děti, které měly již zaplaceny členské příspěvky z jara roku 2021 a kapacita cvičení se naplnila ještě před prvním cvičením 🙁 O volných místech pro nové členy budeme postupně informovat. Pokud chcete být zařazeni na čekací listinu, ozvěte se na sokolkutnahora@gmail.com nebo přes FB.

Řešení pro odvážné: staňte se cvičiteli a cvičitelkami rodičů s dětmi a otevřeme další cvičební hodinu. Čekáme na vás s otevřenou náručí. Ozvěte se na sokolkutnahora@gmail.com nebo na FB.

Cvičení všestrannosti dospělých:

joga: středa 19 – 20, poprvé 8. září 2021

Cvičení mužů: pondělí od 19:00, ve středu od 20:00 v Tyršově

Cvičení žen:

Ženy II s Lenkou od 7. září v Sokolské každé úterý a čtvrtek 19 – 20

Ženy III s Janou od 7. září v Sokolské každé úterý a čtvrtek 16:30 – 17:30

Ženy IV s Mirkou a Bohunkou od 6. září každé pondělí a středu 18 – 19 v Tyršově.

 

70 let basketbalu v Kutné Hoře

Dovolujeme si Vás pozvat na setkání bývalých hráček a hráčů basketbalu při příležitosti založení oddílu basketbalu v Kutné Hoře, které se bude konat 18.září 2021 od 13:00 hod v sokolovně na Žižkově. 

Program: 

13:00 -13:15 zahájení, informace o činnosti oddílu 

13:15 -14:15 přátelské sportování na oba koše pro již zkušené  

14:15 -14:30 představení nových nadějí basketbalu 

14:30 -15:00 soutěž odvážných o zlatou ruku ve střelbě trestných hodů a střelbě trojek 

15:00 -17:00 utkání družstva mužů

 

Od 18:00 – společné posezení účastníků v Sedlci v restauraci U Zlatého Lva 

Těšíme se na Vaší účast . Prosíme o rozšíření této informace do okruhu svých bývalých spoluhráček a spoluhráčů. Není v naších silách kontaktovat všechny osobně.  

Na setkání se těší přípravný výbor ve složení: 

Jiří.Kastner, Jiří Kukla, Petr Kratochvíl , Jaroslav Prušinovský a Michal Vavák.  

 

 

Let(n)í SOKOL 2021

Ve dnech 16. – 20. srpna uspořádala naše kutnohorská sokolská jednota vůbec poprvé ve své historii příměstský tábor – Let(n)í SOKOL 2021. 

Patnáct dětí mladšího školního věku pod vedením náčelnice Mirky Novákové  se po celý týden věnovalo pohybovým aktivitám v sokolovně a na hřišti. V bohatém sportovním programu zbyl čas i na běžné dětské hry, malování, tvoření a čtení pohádek. 

Díky vstřícnosti vedení Gymnázia Jiřího Ortena si děti mohly vyzkoušet lezení na umělé stěně a manželé Choutkovi zase pro ně připravili v zahradách GASK a přilehlých Vorlíčkových sadech orientační běh. 

Ve středu jsme podnikli výlet k rybníku Vidlák a na Kocourov a cestou poschovávali sokolské kamínky.  Na závěr tábora děti obdržely pamětní list a drobné dárky.

Dle ohlasů rodičů a dětí můžeme považovat náš první ročník sokolského příměstského tábora za úspěšný a já osobně velice děkuji všem dobrovolníkům, kteří k tomuto úspěchu přispěli. Bez vás by to nešlo.

Havířský cykloorienťák – partnerská akce

Jsme partnery Havířského cyklorienťáku. Přijďte si zazávodit.
 

plakat

 
Na Kaňku se bude závodit! T.J. Turista – Cykloturistický oddíl Kutná Hora vás zve na amatérský závod smíšených dvojic Havířský cykloorienťák & pěší závod s úkoly pro rodiny s dětmi.
Jak závod probíhá?
Na startu dostane každý tým mapu s umístěním kontrol. Cílem je navštívit maximální počet kontrol v libovolném pořadí za 4 hodiny a splnit úkoly. Disciplína pro rodiny s dětmi bude vyšperkovaná aktivitami od T.J. Sokol Kutná Hora. Ideální věk dětí je 1-10 let. Trasa je průjezdná pro kočárky.
Co jsme pro vás ještě připravili?
Od 16 hodin vystoupí Divadélko Kůzle, děti si budou moct vyzkoušet opičí dráhu, zařádit v herně a na zahradě.
Občerstvení včetně oběda, grilování, točeného piva i domácích moučníků bude zajištěno od manželů Dvořákových.
Kdy?
V sobotu 4.9. od 9:00 do 20:00 hodin.
Vstupné?
100 Kč za tým, fanoušci mají vstup zdarma.
Přijďte soutěžit nebo fandit.
Registrace je spuštěna na webu www.havirskycykloorientak.cz.
Děkujeme za podporu městu Kutná Hora a T.J. Sokol Kutná Hora.
Za pořadatele:
Iva Ligenzová

Poslední sbohem

28. června zemřela ve věku 92 let sestra Jarmila Morawská, dlouholetá cvičitelka žen naší jednoty.

Rodačka z Loun se ještě v dětství přestěhovala do Kutné Hory, kde potkala svého budoucího manžela a prožila celý svůj život.

Jako členka kutnohorského Sokola se zúčastnila již sokolského sletu v roce 1948. Aktivně se zapojila do obnovy kutnohorské jednoty po roce 1989.

Čest její památce!

 

 

Šance pro děti, seniory a dvě sokolovny

V úterý 22. června 2021 budou zastupitelé Kutné Hory probírat na svém zasedání návrh na spolupráci naší tělocvičné jednoty s Městem Kutná Hora.

Provoz sokoloven je finančně velmi náročný, už jen proto, že se jedná o staré budovy. Zároveň jsou ale sokolovny vybaveny mnohým nářadím a náčiním a naše činnost je s nimi úzce spjata.

Od mého nástupu do funkce starostky Sokola Kutná Hora jsme se snažili vyrovnat finanční bilanci a dařilo se nám to. Přijali jsme významná a zároveň pro nás ne úplně příjemná úsporná opatření, v našich sokolovnách začali trénovat další sportovní kluby a neregistrovaní sportovci, našli jsme nové nájemníky do nebytových prostor.  V Sokolské ulici jsme udělali badmintonový kurt, který si také našel své fanoušky.

Díky výše uvedenému jsme se dostali do „černých čísel“ a mohli konečně začít naše budovy i opravovat, resp. lépe udržovat (nátěr střechy, oprava střechy, oprava okapů).

Nicméně toto vše bylo realizovatelné pouze s významnou finanční podporou Města Kutná Hora, kterou jsme čerpali až do roku 2020. S novou koncepcí sportu přijatou v roce 2020 na období 2021 – 2026 jsme bohužel ztratili právo o tuto dotaci žádat.

Obrátili jsme se proto na vedení města s prosbou o pomoc. Při osobních jednáních byla deklarována snaha pomoci nám a vyjádřen respekt k naší činnosti.

Společně jsme hledali, co může Sokol nabídnout občanům Kutné Hory a ukázalo se, že ZŠ Žižkov by ráda využívala pro výuku tělocviku větší tělocvičnu než má ve své budově a MŠ Pohádka by chtěla rozšířit prostor pro pohybové aktivity dětí. Bohužel není v silách škol platit komerční pronájem, který by pokryl provozní náklady. Pan místostarosta Šnajdr tedy navrhl, že by Město platilo část nákladů na provoz sokoloven a zato by kutnohorské školy mohly v dopoledních a částečně i odpoledních hodinách využívat zdarma tělocvičnu v Tyršově ulici.

Tento model, kdy sokolovny jsou dopoledne využívány školami pro tělesnou výchovu a odpoledne slouží sportovcům, je úspěšný v mnoha městech. Pevně věříme, že Kutná Hora se zařadí mezi ně a zastupitelé budou hlasovat pro tuto spolupráci.

A ještě jedna poznámka na konec: Vzhledem k tomu, že Sokol zajišťuje nejen cvičení dětí, ale ve velké míře i seniorů, nabízíme v rámci navrhované dohody o spolupráci volný přístup kutnohorským seniorům na jednu cvičební hodinu týdně.  To už stojí za podporu, ne??

Pavlína Šimůnková

Sokolský příměstský tábor 16.-20.8.2021

s

Zveme vás na příměstský tábor, kterýje určen pro děti od 6 do 10 let. Hlavní vedoucí je náčelnice Mirka Nováková a jako pomahatelky zde budou skautky, které své dětství také prožily v Sokole.

Pokud máte o tábor zájem, vyplňte přihlášku. Dotazy směřujte na email sokolkutnahora@gmail.com.

Cena pro členy T. J. Sokol Kutná Hora je 1000,- Kč, pro nečleny 1700,- Kč.  Cena zahrnuje: program, oběd, svačiny, pitný režim, pomůcky a výlet.

Těšíme se na vaše děti a vnoučata 🙂

Se sokolským Nazdar!

Pavlína, starostka

Den dětí v Sokole – slavíme pohybem

Díky všem za účast na našem Dni dětí. I přes opatrnou propagaci se sešlo 110 dětí a celé dvě hodiny bylo na hřišti rušno.

Děti si vyzkoušely jízdu na pedalu, hod na cíl, běh do vrchu, chůzy poslepu, překážkovou dráhu, koloslalom a další zajímavé úkoly, které proveřily jejich sílu, obratnost, odvahu a rychlost.

Fotografie z akce můžete vidět na svoboda.info a v Kutnohorských listech.

Díky všem organizátorům a pomocníkům!! Bez dobrovolníků bychom nebyli.

Pavlína

 

Den děti v Sokole slavíme pohybem

Ve středu 2. června od 16:00 oslavíme Den dětí v Sokole a jak jinak než pohybem!!

Den deti v Sokole slavime pohybem

Připojili jsme se touto akcí k evropskému projektu Move Week, který si bere za cíl rozhýbat všechny lidi bez rozdílu věku a výkonnosti. My jsme se letos zaměřili na děti.

Vzhledem ke stávajícím vládním opatřením bude akce probíhat samoobslužně, na Sokoláku najdete připravená stanoviště, která si v rodinných skupinkách můžete projít a po splnění všech úkolů dostanou děti malou odměnu.

Akce je určena pro Minisokolíčky, Sokolíčky, Sokolíky a přátele Sokola s dětmi od 2 do cca 9 let.

Těšíme se na vás.