Archiv autora: admin

Kdo je kdo II, #160let_SokolKH

Starostka naší jednoty, Pavlína Šimůnková, je obětavá a velmi aktivní, ale také velmi skromná. O své dobrovolné práci pro T. J. Sokol Kutná Hora mluví hodně málo. 🕵 Přečtěte si rozhovor a pochopíte, že je pro nás učiněný poklad.
 
Jak vzpomínáš na svoje první chvíle v Sokole? Kdo nebo co tě do Sokola přivedlo?
🤸 Do Sokola mě přivedly moje děti. Chtěla jsem s nimi chodit někam cvičit a přes doporučení dalších rodičů jsme se dostali do Sokola, na cvičení rodičů a dětí, které tehdy vedla Alena Liberská. Se staršími dětmi jsem chodila do Sokola nepravidelně a až s nejmladším jsem byla oslovena Alenou, zda bych nechtěla zkusit cvičení vést. A já neřekla ne 😀
 
A jak jsi v průběhu let v Sokole aktivní?
🤸 Se staršími dětmi jsem chodila do Sokola nepravidelně a čistě jen jako cvičící rodič. Až s nejmladším jsem byla oslovena Alenou, zda bych nechtěla zkusit cvičení vést, protože jsme asi na cvičení byla příliš aktivní rodič. A já neřekla ne. Postupně jsem vedla části hodin až jsem nakonec vedla cvičení sama. Absolvovala jsem školení cvičitelů všestrannosti III.třídy, to bylo jaro 2013 a od podzimu 2014 jsem měla cvičení rodičů a dětí na povel. Následovalo školení cvičitelů Rodičů a dětí a předškolních dětí III. třídy a mnoho proškolovacích seminářů. Na Všesokolský slet v roce 2018 jsem se rozhodla nacvičit skladbu pro rodiče a děti Méďové a aby se mi lépe jednalo s vedením, vzala jsem na sebe v roce 2017 funkci náčelnice naší jednoty. Skladbu jsme nacvičili s osmi páry rodičů a dětí a úspěšně se zúčastnili Všesokolského sletu v Praze. V roce 2019 jsem byla zvolena starostkou naší jednoty a opustila jsem funkci náčelnice. Stále jsem aktivní cvičitelkou rodičů a dětí a zároveň župní vedoucí rodičů a dětí.
 
Co tě v Sokole drží dodnes?
🤸 Děti, které za roky, kdy se mnou cvičí vyrostou z batolat v předškoláky, mávají mi, když mě potkají ve městě, povídají mi o tom, co zažily ve školce, chlubí se svými úspěchy, smějí se na mě a jsou obratné a zdatné 🙂 A taky parta všech cvičitelů, se kterými se setkávám v jednotě, na župě či na republikových srazech a školeních Ústřední školy ČOS, parta lidí, kteří jsou stejně „potrefení“ a dělá jim radost pracovat ve svém volném čase a zadarmo s dětmi. A stále vidím, jak moc se ještě dá dělat, a jak moc ostatní dělají a že je ještě stále kam postupovat.
 
Je něco, co se v Sokole zásadně změnilo a co se ani po letech nezměnilo?
🤸 V kutnohorském Sokole (stejně jako v jiných sportovních organizacích) stále řešíme nedostatek peněz na provoz, ale hlavně na údržbu a investice do našich sokoloven. Naše situace se výrazně zlepšila díky Městu Kutná Hora a Národní sportovní agentuře, nicméně stále si nemůžeme dovolit investiční akce. Trápí mě odliv členů za posledních deset let a zatím se mi ho nepodařilo zastavit. Senioři bohužel umírají, či již nemají energii na aktivní zapojení do činnosti a dospělí v produktivním věku se bohužel do Sokola nehrnou. V tomto směru se nám nepodařilo (doufám, že zatím) ukázat náš KH Sokol atraktivní pro lidi středního věku. Věřím ale, že se povědomí o KH Sokole mezi občany KH za poslední roky zlepšilo, minimálně v souvislosti s cvičením malých dětí.
 
Chodíš si také zacvičit sama? Kam?
🤸 Chodím si zacvičit jógu k nám do Sokola.
 
Co bys vzkázal/a čtenářům?
🤸 Ať je vám dvacet nebo šedesát, ať jste aktivní sportovec nebo jen rádi chodíte na vycházky, ať uděláte 10 shybů najednou nebo se sotva ohnete ke špičkám, v Sokole si můžete zacvičit a najít partu kamarádů. Je to jen na vás, zda chcete. Jaký bude náš kutnohorský Sokol záleží jen na nás, sokolech 🙂

 

Kdo je kdo I, #160let_SokolKH

Náčelnice naší jednoty je Drahomíra Nováková. Má neustále úsměv ve tváři. Její nadhled, klid a vyrovnanost nás všechny posiluje. Přečtěte si rozhovor s naší Mirkou:
 
Jak vzpomínáš na svoje první chvíle v Sokole? Kdo nebo co tě do Sokola přivedlo?
🤸 Vždy jsem měla kladný vztah ke sportu a chtěla jsem ke zdravému pohybu vést i naše děti. Proto jsem začala navštěvovat nejdříve sokolské cvičení pro rodiče s dětmi, později už děvčata cvičila sama pod vedením Květy Šlejtra a Věry Hájkové. Stala jsem se nejprve jejich pomahatelkou a následně jsem si udělala cvičitelský kurz.
 
A jak jsi v průběhu let v Sokole aktivní?
🤸 Zpočátku jsem byla cvičitelkou dětí, organizovala jsem i dětské letní tábory naší jednoty. S přibývajícím věkem jsem se přeorientovala na cvičení žen a seniorek.Poměrně pozdě jsem pod vlivem své mladší dcery objevila i jógu, jejíž hodiny sice ještě vedu, ale doufám, že se jich v brzké době ujme někdo mladší.
 
Co tě v Sokole drží dodnes?
🤸 Myslím, že v Sokole si každý najde to svoje bez ohledu na věk. Jsem ráda, že se spolek věnuje nejen pohybovým aktivitám, ale že organizujeme i kulturní a společenské akce. Svým způsobem mě těší i to dobrovolnictví, že můžu dělat něco nezištně pro druhé.
 
Je něco, co se v Sokole zásadně změnilo a co se ani po letech nezměnilo?
🤸 Chtěla bych zažít ten prvorepublikový zápal sokolů spojený s velkým renomé organizace. Dnes se k tomu obtížně vracíme, snažíme se vysvětlovat, že naše cvičení není placená služba.
 
Jaké cvičení v současné době vedeš? Jak cvičení probíhá?
🤸 Vedu především cvičení seniorek, kdy se snažím, aby jim cvičení přinášelo radost a dobrý pocit, že své tělo udržují v dobré kondici. Jsem ráda, že sokolovna je pro ně zároveň i místem setkávání. Covidová pandemie ukázala, jak je pro ně ten sociální kontakt důležitý.
 
Chodíš si také zacvičit sama? Kam?
🤸 Chodívala jsem na hodiny aerobiku k Lence Kohoutkové, protože její báječné krokové sestavy procvičují nejen tělo, ale i mozek:-) Teď už mi to ale moje kolena moc nedovolují. Ráda si zacvičím jógu pod vedením Lindy Živnůstkové, i když některé ásány už nejsou pro mě.
 
Co bys vzkázal/a čtenářům?
🤸 Že nikdy není pozdě, že naše sokolovny jsou otevřeny pro jedince každého věku.

Zažít město jinak – 17.9.2022

I díky naší účasti mohli Kutnohořané Zažít svoje město jinak 🙂

Hlavně pro děti jsme připravili na plácku vedle ZUŠ Kutná Hora ve Vladislavově ulici opičí dráhu, slalom pro koloběžky a odstrakovadla a pověsili lanovou houpačku.

Vzhledem k počasí se našim pomůckám nakonec dostalo i sprchy 🙂

SOKOL – Spolu v pohybu, 23.-30.9.2022

Spolu v pohybu - rozvrh 

V týdnu od 23. do 30. září vám zveme na SOKOL – Spolu v pohybu. Celý týden se můžete zdarma zúčastnit cvičení všestrannosti, vyzkoušet si trénink karate nebo basketbalu, vylézt na boulderovou stěnu nebo zaposilovat v naší posilce.

Na středu 28.září připravujeme vlastivědnou procházku na Vysokou, tentokrát za poustevníkem 🙂 Výlet začne společným odjezdem ve 12:22 autobusem č. 381 ze zastávky Na Valech.

Přijďte mezi nás.

 
 

Nový cvičební rok 2022/2023

Od září začínáme opět cvičit.

Cvičení dětí v sokolovně Tyršova:

podrobnosti o přihlašování u vedoucích jednotlivých cvičení viz níže:

Minisokolíčci = Rodiče s dětmi od 18 do 36 měsíců plně chodící, info na Facebooku minisokolíčků:

úterý od 10:00 s Kájou, první cvičení 13. září 2022 – cvičení je již plně obsazeno

čtvrtek od 16:00 s Janou a Jančou, první cvičení 8. září 2022 – cvičení je již plně obsazeno

Sokolíčci = Cvičení rodičů s dětmi od 2 do 5 let, kontakt: sokolkutnahora@gmail.com

pondělí a středa od 16:00, první cvičení 12. září 2022 – cvičení plně obsazeno

Sokolíci = Cvičení předškoláků a minižáků 1. a 2. třída, kontakt: pavlinafaltynova@email.cz

pondělí, středa od 17:00, první cvičení 12. září 2022 – cvičení je již plně obsazeno

 

Cvičení všestrannosti dospělých:

joga: středa 19 – 20, začínáme 7. září 2022 v Tyršově ulici.

Cvičení mužů: pondělí od 19:00, ve středu od 20:00 v Tyršově, první cvičení 5.9.2022, kontakt a info: libor.david@gmail.com

Cvičení žen:

– s Lenkou v Sokolské každé úterý a čtvrtek 19 – 20, první cvičení 6. září 2022 (kontakt Lenka Kohoutková: 606 605 454)

– s Janou v Sokolské každé úterý a čtvrtek 16:30 – 17:30, první cvičení 6. září 2022 (kontakt Jana Dubová: 603 990 784)

– s Mirkou a Bohunkou v Tyršově každé pondělí a středu 18 – 19, první cvičení 5. září 2022 (kontakt Mirka Nováková: 720 508 505)

 

Karate:

každé úterý a čtvrtek od 17:30 do 19 h v sokolovně v Sokolské ulici s Petrem Horáčkem.

 

Den dětí v Sokole 2. 6. 2022

Ve čtvrtek 2. 6. 2022 proběhl v Sokole již tradiční Dětský den.

Oslavit tento radostný svátek přišlo zhruba 90 dětí, nejen sokolských, ale i z řad veřejnosti, z čehož jsme měli velkou radost.

Letní počasí nám přálo a děti si díky tomu mohly užít i velmi oblíbené vodní stanoviště.

Na Sokoláku se nacházelo deset samoobslužných stanovišť a každý dobrodruh si je mohl zdolat po svém. A dětská fantazie se nenechala omezovat, což nás nesmírně těšilo. Děti si užily překážkové dráhy, balanční stanoviště, úkoly na přesnost i trpělivost. Podlézaly, skákaly, běhaly, přelézaly, házely, plazily se. Stanoviště byla plná zdravého pohybu.

Po splnění všech úkolů vykouzlila dětem úsměv na tváři malá odměna. Nechyběly ani dobroty, které ocenili děti i rodiče.

Akce se vydařila nejen díky šťastným a spokojeným dětem, počasí a týmu cvičitelek, ale také díky dobře naladěným rodičům.

Děkujeme za pomoc při realizaci pomocníkům z řad rodinných příslušníků a rodičů.

Věříme, že takové odpoledne plné pohybu s piknikem nebylo v kutnohorském Sokole poslední. Těšíme se na další akce s Vámi.

Za celý realizační tým

Karolína Solovov, cvičitelka Minisokolíčků

Již 160 let tužíme tělo i mysl!

#komunita #sokoljede