Archiv autora: admin

Cvičební videa

Nazdar všem,

přestože nemůžeme cvičit v sokolovně, můžeme si doma se Sokolem zacvičit. Česká obec sokolská na svém Youtube kanále zveřejňuje videa, podle kterých si můžete zacvičit.

videa ČOS

Kdo by se chtěl naučit stojku, zde najdete první krok 🙂

Pokud chcete spíše relaxovat, cvičte jogu:

A protažení přijde vhod vždy:

28. říjen 2020 – květiny i pohyb

28. října jsme si připomněli vznik samostatného československého státu položením kytice u památníku Tomáše Garrigua Masaryka a zapojením do akcí Se Sokolem na kopečky odboru turistiky ČOS a Oběhneme republiku Tělocvičné jednoty Písek.

Památný den sokolstva – 8.října 2020

8. října jsme v komorní sestavě oslavili Památný den sokolstva Večerem sokolských světel.

Malý lampionový průvod prošel od lípy 17. listopadu u chrámu sv. Barbory  na náměstí Národního odboje k pomníku obětem fašismu.

Náčelnice Mirka Nováková pronesla krátký projev, položili jsme kytice a zapálili svíčky za naše sokolské sestry a bratry, kteří padli při třech domácích odbojích.

článek a fotografie na svoboda.info

článek a fotografie v Kutnohorských listech

ZAVŘENO!!

Bohužel se opět zpřísnila vládní opatření a tak jsme nuceni zrušit nejen všechno sportování v tělocvičně, ale vzhledem k výraznému omezení počtu osob, které se mohou setkat, tak i cvičení Minisokolíčků, Sokolíčků a Sokolíků 🙁

Choďte na vycházky, cvičte doma a těšte se na viděnou v tělocvičně.

Prozatím je zavřeno do 2.listopadu 2020.

vedení T.J.Sokol Kutná Hora

Dokud to počasí dovolí, oddíly Minisokolíčků s Kájou a Janou, Sokolíčků s Pavlínou a Sokolíků s Pájou budou cvičit venku v počtu do 20 osob!!!

Přihlašování mají Sokolíčci v mailu, Minisokolíčci se přihlašují přes FB a Sokolíků je tak akorát aby se nemuseli přihlašovat 🙂

Pohyb je pro udržení imunity klíčový a proto se hýbejme!!

Pavlína Šimůnková, starostka

Jóga v době nouzového stavu

Vzhledem k vládním opatřením jsme nuceni omezit počet osob v tělocvičně na 10!! Slovy deset 🙁

Tedy k lektorce navíc devět cvičících osob.

Na odkazu: Joga Covid říjen 2020

se můžete stejně jako v létě zapisovat, jen s tím rozdílem, že se smí zapsat pouze 9 osob. Přednost mají členové T. J. Sokol, tedy ti, co mají zaplacené členské přípsěvky na celý rok 2020. Pokud se daný termín nezaplní členy T.J., mohou se od úterního večera před danou hodinou (tedy 6. a 13.10.) zapisovat i nečlenové, kteří platí jednorázové vstupné.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Pavlína

Nová trička JSEM SOKOL

Máme nová trička pro naše nejmenší…

Předškoláci museli dokázat, že jsou hodni nosit triko s nápisem „Jsem sokol“ a tak byla běžná hodina cvičení doplněna vzdělavatelskou chvilkou – logo Sokola, sokolský kroj, bratři zakladatelé a nakonec jedna přírodovědná záludnost, poznat sokola mezi ostatními ptáky.

SOKOL – Spolu v pohybu 2020

Cílem SOKOL – spolu v pohybu je umožnit nečlenům Sokola zúčastnit se sokolské činnosti a inspirovat je pro účast na sokolských veřejných akcích či přímo k aktivní činnosti v Sokole. 

V Kutné Hoře začal SOKOL – Spolu v pohybu ve středu dopoledne návštěvou dětí z MŠ Pohádka v sokolovně Tyršova, kde pro ně byla připravena hodina cvičení na nářadí pod vedením sokolských cvičitelů.  Formou opičí dráhy se seznámily s koněm, švédskou bednou, lavičkou, kruhy a vyzkoušely si svoji rovnováhu, odvahu a obratnost. 

Ve středu odpoledne a v následujících dnech se mohli zájemci z řad veřejnosti zúčastnit všech tréninků sportovních oddílů, cvičení všestrannosti nebo si vyzkoušet posilovací stroje oddílu silového trojboje.

Spolu v pohybu jsme zakončili sobotním běžeckým workshopem s Martinem Levým, trenérem RunCzech a sokolským basketbalistou. Naplánované hrátky pro rodiče s dětmi musely být pro nepřízeň počasí odvolány, nicméně odpolední vlastivědná vycházka po stopách středověkého vodovodu se zastávkou na archeologické základně v Bylanech se konala i přes velmi chladné a větrné počasí.

Děkujeme všem za účast a těšíme se na setkání při dalších akcích Sokola, při cvičení, na trénincích. Naše sokolovny jsme připraveni pronajmout i na vaše vlastní sportovní aktivity.

 

Pavlína Šimůnková