Archiv autora: admin

POZVÁNKA na valnou hromadu 1.3.2022

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Kutná Hora si dovoluje pozvat členy a přátele Tělocvičné jednoty Sokol Kutná Hora na VOLEBNÍ valnou hromadu, která se koná v úterý 1.  března 2022 od 17:30 hodin, v sokolovně v Sokolské ulici.

Pokud chcete kandidovat na člena výboru a mít větší vliv na chod naší Tělocvičné jednoty, neváhejte nás kontaktovat na mailu sokolkutnahora@gmail.com nebo osobně na cvičení.

Program :

  1. volba komise
  2. zpráva o činnosti T. J. Sokol Kutná Hora
  3. zpráva kontrolní komise a zpráva o hospodaření
  4. zprávy oddílů odboru všestrannosti a sportovního oddílu
  5. rozprava k předneseným zprávám, diskuse
  6. schválení záměru prodeje či směny části pozemku p. č. 873/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku T. J. městu Kutná Hora
  7. volby výboru T. J. Sokol Kutná Hora
  8. volba delegátů na VH župy
  9. usnesení a závěr

Za výbor T. J. Sokol Kutná Hora

Pavlína Šimůnková, starostka

Dětský karneval v Sokole – 12. února 2022

Vzhledem k nutnosti kontroly počtu lidí na hromadné akci je KARNEVAL POUZE PRO PŘEDEM PŘIHLÁŠENÉ ČLENY KUTNOHORSKÉHO SOKOLA.

Omlouváme se všem z řad veřejosti, kteří plánovali dorazit na náš karneval a těšíme se na viděnou v lepších časech.(edit 10.2.2022)

plakat karneval
Zveme vás na tradiční karneval v naší sokolovně v Sokolské ulici (pod hotelem Zlatá Stoupa).

12.února 2022, od 15 do 17 hodin.

Na programu je vystoupení divadélka Kůzle, hudba, tanec a tradiční cvičení na nářadí. Jako každoročně se můžete těšit na skvělé sladké občerstvení a „Štěstí z klobouku“.

Doporučujeme sportovní přezutí a oděv umožňující volný pohyb.

Akce je vhodná pro děti do cca 10 let.

Vstupné dobrovolné.

Protiepidemiologická opatření budeme řešit podle aktuální situace, proto sledujte tyto stránky nebo FB událost . Pokud budou nutná opatření příliš omezující a pokud nebudeme moci přistoupit ke všem účastníkům stejně, karneval se konat nebude.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás.

 

Členské příspěvky 2022

Členské příspěvky na kalendářní rok 2022 jsou stanoveny na:

2500,- Kč pro osoby výdělečně činné do 65 let věku včetně
1500,- Kč pro děti, studenty a seniory nad 65 let

Pokud nemáte možnost zaplatit najednou, lze platbu rozdělit na dvě části:
za období leden-červen 1500,- Kč (dospělí) resp. 1000,- Kč (děti a senioři)
za období  září- prosinece 1000,- Kč (dospělí) resp. 500,- Kč (děti a senioři)

Zdravotní pojišťovny přispívají na pravidelné pohybové aktivity a členské příspěvky si lze nechat proplatit. Potvrzení vám automaticky vystavíme a bude vám předáno na vaší cvičební hodině.

Příspěvky lze platit hotově na cvičení, ale preferujeme platbu na účet:

č.ú.: 120 345 5034/2700 (Uni Credit bank)
do zprávy pro příjemce zadejte jméno a příjmení člena a datum narození člena.

Variabilní symbol:

všestrannost – 1

basketbal – 3

karate – 4

silové cvičení – 5

bouldering – 6
 
 

Pavlína Šimůnková, starostka

Mikulášská v Sokole – 5.12.2021

I přes energetickou a kovidovou krizi jsme pro naše malé sokolíčky uspořádali v neděli 5. prosince mikulášskou nadílku.

Aby nám děti v nevytopené tělocvičně nezmrzly a aby se netvořily velké skupinky, byla akce doslova průchozí. V sokolovně byla připravena stanoviště, překážky, které děti musely zvládnout překonat, aby je potom anděl, který celou dobu dohlížel nejen na děti, ale i na dva zlobivé čerty,
odvedl k Mikuláši a hlavnímu andělovi.

Pro děti byla akce napínavá nejen proto, že se měly setkat s Mikulášem, ale byly překvapené, že do sokolovny vstupují děti, ale nikdo nechodí ven (o existenci druhého vchodu do sokolovny neměly do neděle děti ani ponětí :D).

I přes poměrně krátkou dobu, kterou děti na mikulášské strávily, byly velmi spokojené a nadšené. Rodiče ocenili organizaci akce a vzorně čekali u dveří v jim určených časech.

Zajímavostí je, že jsme využili čerstvě dovezené, tedy stále ještě zabalené nářadí 😀

Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich práci a všem účastníkům za disciplinovanost 🙂

Těšíme se příští rok znovu na Mikulášské.

Za všechny čerty, anděly, Mikuláše a cvičitelky sepsala Pavlína

Energetické/finanční úspory pokračují

V tomto okamžiku pokračujeme v uzávěře sokolovny v Tyršově ulici. Dva zbývající týdny do vánočních prázdnin bude platit pozměněný rozvrh…

Pokud jste dlouho nebyli na cvičení, raději si den a čas cvičení ověřte u svého trenéra / cvičitele.

Přejeme krásný a klidný advent všem.

Cvičení v Sokole po 22.11.2021

Dále pokračujeme v trénincích a cvičení. Trénujeme v neměnných kolektivech a vedeme docházku.

Nikdo nemusí prokazovat, zda je očkován, testován, či po nemoci. Samozřejmostí je, že pokud máte respirační onemocnění, či jste si vědomi kontaktu s osobou Covid pozitivní, zůstanete doma 🙂

podrobnosti a výklad opatření na webu ČOS: https://prosokoly.sokol.eu/aktualita/upresnujici-informace-ke-zprisneni-opatreni-od-22-11-2021

Pavlína Šimůnková, starostka

Sobota (nejen) s jógou

Sobotu (nejen) s jógou jsme uspořádali 23. října pro naše členy i pro širokou veřejnost.

Po krátkém zahřátí se účastnice věnovaly pod vedením lektorky Zorky Zelené z Brna zejména cvikům pro zdravá záda a následně jógovým pozicím.

Všechny pobavily kruhové tance z nejrůznějších koutů světa a závěrečná relaxace doprovázená zpěvem i zvukem tibetských misek i dalších nástrojů byla pro všechny příjemnou odměnou.

Všechny účastnice kurzu byly nadšené, odcházely ze sokolovny protažené, posílené a zrelaxované 🙂

Pro velký úspěch budeme akci určitě opakovat i příští rok a přivítáme rádi na ní i vás.

Sobota (nejen) s jógou – 23. 10. 2021

pozvanka

V sobotu 23.10. od 10 do 13 hodin v sokolovně v Sokolské ulici pořádáme “Sobotu (nejen) s jógou”. Akce je určena pro členy kutnohorského Sokola i pro veřejnost (vemte s sebou kamarádku, maminku, babičku)

Cvičení povede zkušená cvičitelka jógy z Brna, Zorka Zelená. Budeme se věnovat převážně józe, ale i cvičení pro zdravá záda a kruhovým tancům. Na závěr budeme relaxovat za zvuku tibetských misek.

Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie.

S sebou doporučujeme přinést podložku na cvičení, případně přikrývku na relaxaci. Omezený počet přikrývek a podložek bude k dispozici. Pitný režim bude zajištěn.

Vstupné činí 100,- Kč na osobu, členové kutnohorského Sokola mají vstup zdarma. Platba na místě.

Registrujte se, prosím, předem na e-mailu novakdra@seznam.cz do čtvrtka 21. 10. 2021. Děkujeme.

Těšíme se na setkání s vámi.

Mirka Nováková, náčelnice