Rodiče a děti

V pondělí 29.10.2018 z důvodu podzimních prázdnin odpadá hodina cvičení rodičů a dětí od 16 do 17h a hodina „předškoláků“ od 17 do 18h

Cvičební rok 2018/2019

Rodiče s dětmi do 3 let, plně chodícími, cvičí odpoledne ve čtvrtek od 16:00 do 17:00 s Pájou a dopoledne v úterý a ve čtvrtek od 10 do 10:45 s Kájou.

Rodiče s dětmi ve věku 2-5 let cvičí odpoledne v pondělí a ve středu od 16:00 do 17:00 s Pavlínou a Věrou. Toto cvičení je pro tento cvičební rok naplněno, další zájemce bohužel musíme odmítnout.

Všechna cvičení rodičů a dětí probíhají v sokolovně v Tyršově ulici.

……………….

Dojmy ze XVI.všesokolského sletu… čtěte

Obsáhlý článek o všesokolském sletu a naší účasti na něm vyšel v Obzorech Kutnohorska

 

 

náš Facebook

 

Úhrada za cvičení rodičů s dětmi 2-5 let, tj. PO, ST 16-17h (od září 2018):

  1. 100,- jednorázový registrační poplatek (na celý cvičební rok 2018/2019) pro oddíl Rodičů a dětí a 50,-Kč platba za absolvovanou cvičební jednotku anebo…
  2. … 200,- Kč jednorázový členský příspěvek ČOS (na kalendářní rok 2018, někteří již ho mají zaplacen z minulého cvičebního roku) + 400,-Kč za období září až prosinec 2018, od ledna 2018 bude třeba uhradit novou známku ČOS (200,-Kč) a oddílové příspěvky ve výši 400,- Kč.

Úhrada za cvičení rodičů s dětmi do 3 let, tj. ČT 16-17, ÚT, ČT 10-10:45 (od září 2018):
Platí se před každou lekcí 50,-Kč za cvičební hodinu.

—————-

Ve středu 31.května jsme oslavili Mezinárodní den dětí.

Jaro je tady, vyleťme na jarní výlet Sokolíků – 26.3.2017 v 10:00

Příprava na XVI.Všesokolský slet 2018 začala


Rodiče s dětmi cvičí v pondělí a středu vždy od 16 do 17 hodin v sokolovně v Tyršově ulici (na Žižkově) s Pavlínou a Věrou.

Cvičení je určeno pro děti od 2 do 5 let. V hodinách se předpokládá aktivní účast rodičů, dopomoc dětem a dohled nad nimi.
P1010764
V hodinách se začíná pozdravem, rozběháním, rozvičkou, následuje část průpravná, cvičení na nářadí – opičí dráha a končíme krátkými relaxacemi (pohádka, písnička, cvičení na jemnou motoriku, výtvarná činnost).

Na cvičení s vámi a vašimi dětmi se těší Pavlína Šimůnková a Věra Šrajbrová.

P1010768 P1010765

Zprávy z oddílu RDPD.