Rodiče a děti

Dojmy ze XVI.všesokolského sletu… čtěte

Obsáhlý článek o všesokolském sletu a naší účasti na něm vyšel v Obzorech Kutnohorska

náš Facebook

Rodiče a děti ve věku 18-36 měsíců  cvičí dopoledne v úterý a ve čtvrtek od 9:30 do 10:30 s Pájou.

Rodiče s dětmi ve věku 2-5 let cvičí odpoledne v pondělí a ve středu od 16:00 do 17:00 s Pavlínou a Věrou.

 

 

Výzva: Chcete cvičit s dětmi a nezbylo na vás místo ve stávajících hodinách? Staňte se cvičitelem, tělocvičnu poskytneme :) Lze cvičit i se staršími dětmi!!!

Pavlína

Úhrada za cvičení (od ledna 2018, od září 2018 dojde možná ke změně):

Je možné platit poplatek za každou hodinu, či za celé období:

  1. 100,- jednorázový registrační poplatek (na celý cvičební rok 2017/2018) pro oddíl Rodičů a dětí a 40,-Kč platba za absolvovanou cvičební jednotku.
  2. 200,- Kč jednorázový členský příspěvek ČOS (na kalendářní rok 2018) + 50,-Kč povinná sletová známka ČOS + 350,-Kč za období září až prosinec 2017 (při návštěvě všech cvičebních hodin vyjde cena za hodinu 20,-Kč), tj. celkem 600,-Kč do konce června 2018.


Dítě je pojištěno při cvičení jako člen i nečlen Sokola :)

—————-

Ve středu 31.května jsme oslavili Mezinárodní den dětí.

Jaro je tady, vyleťme na jarní výlet Sokolíků – 26.3.2017 v 10:00

Příprava na XVI.Všesokolský slet 2018 začala


Rodiče s dětmi cvičí v pondělí a středu vždy od 16 do 17 hodin v sokolovně v Tyršově ulici (na Žižkově) s Pavlínou a Věrou.

Cvičení je určeno pro děti od 2 do 5 let. V hodinách se předpokládá aktivní účast rodičů, dopomoc dětem a dohled nad nimi.
P1010764
V hodinách se začíná pozdravem, rozběháním, rozvičkou, následuje část průpravná, cvičení na nářadí – opičí dráha a končíme krátkými relaxacemi (pohádka, písnička, cvičení na jemnou motoriku, výtvarná činnost).

Na cvičení s vámi a vašimi dětmi se těší Pavlína Šimůnková a Věra Šrajbrová.

P1010768 P1010765

Zprávy z oddílu RDPD.