Byli jsme na zmrzlině!!!! Cyklovýlet sokolského žactva a spřízněných duší.

Rodiče cvičenců oddílu žactva!! Důležité!! Čtěte!!

Poslední předprázdninové cvičení  Rodičů a dětí bude ve středu 15.června, po prázdninách se sejdeme v pondělí 12.září.
Poslední cvičení žactva proběhne 22.června. Jak a zda bude pokračovat cvičení žactva i po prázdninách sledujte zde na webu.
Přejeme všem krásné prázdniny a děkujeme za účast na cvičení :)

Pavlína, Věra, Mirka, Lenka, Petr


Přijďte si zacvičit do Sokola, posilovat, protáhnout se, zlepšit si kondici a přitom se pobavit a najít si přátele.

V odboru všestrannosti cvičíme v oddílech: Rodiče a děti a předškolní děti, Mladší žactvo, Ženy a Muži. Můžete navštěvovat i kurz jógy.

Členové TJ Sokol Kutná Hora mohou po zaplacení členských příspěvků navštěvovat libovolný počet cvičebních hodin po celý kalendářní rok (necvičí se v červenci a srpnu).

Cvičení v oddílech všestrannosti můžete navštívit i jako nečlen Sokola, zacvičit si a zaplatit jednorázový poplatek za lekci – 50,- Kč pro dospělého, 30,- Kč za dítě.